Dr. Agnis Stibe

Dr. Agnis Stibe ir ieguvis maģistra grādu datorzinātnēs Latvijas Universitātē, maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā, un doktora grādu Oulu Universitātē Somijā.
Pašlaik Agnis nodarbojas ar sociālo inženieriju vienā no pasaules prestižākajām mācību un pētniecības iestādēm MIT Media Lab. Savā nesenajā TEDx runā viņš izklāstīja nākotnes vīziju par spēcīgu pilsētvidi, kuras radīšanas mērķis ir veicināt veselīgu un ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. Agņa pētījumu pamatā ir sociālās psiholoģijas teorijas, kas izmantotas, lai izstrādātu sociāli ietekmējošas sistēmas dažādu iedzīvotāju grupu uzvedības pārmaiņu stimulēšanai. Agnis ir aktīvs motivējošo tehnoloģiju pētnieku kopienas biedrs, viņš bieži uzstājas konferencēs un sadarbojas ar dažādām nozarēm. Agnim ir liela pieredze klientu attiecību vadībā un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārdošanas vadībā, mārketingā, reklāmā, pārdošanā un starptautisku projektu vadībā, kā arī interaktīvu interneta risinājumu izstrādē. Agnis ir strādājis tādos Fortune 500 uzņēmumos kā Hewlett-Packard, Oracle un First Data International.
Agnis divreiz ir izpelnījies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību par ilggadēju radošu darbu ar valsts zinātnisko olimpiāžu uzvarētājiem. Viņš ir saņēmis arī pateicības balvas no Nokia un Latvijas Izglītības fonda.

PĀRLIECINOŠAS PILSĒTVIDES RŪPĒSIES PAR SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBU

Motivējošas pilsētvides izpētes mērķis ir veicināt apkārtējās vides attīstību tā, lai sekmētu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgtspēju.  

Saskaņā ar sociālo zinātņu teorijām apkārtējā vide ļoti tieši un izteikti ietekmē to, kā cilvēki uzvedas un domā. Starp cilvēku, viņa rīcību un vidi, kurā tiek veikta šī rīcība, ir nepārtraukta dinamiska mijiedarbība, turklāt cilvēki nepārtraukti ietekmējas no citiem cilvēkiem, kas viņiem ir apkārt, un viņu uzvedības. Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ir iespējams atspoguļot dažādu cilvēku uzvedību sabiedrībā, īpaši izceļot cilvēku grupas, kuras jau rūpējas par savu veselību un labklājību. Pateicoties šīm zināšanām, pilsētvidē var iekļaut sociāli ietekmējošas sistēmas, lai tās ilgtermiņā mainītu sabiedrības uzvedību.

Motivējošas pilsētvides pētniecība ir vērsta galvenokārt uz sociāli iesaistošas vides izveidi uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanai, veselīgu un ilgtspējīgu sabiedrības modeļu izstrādi un nostiprināšanu, kā arī vispārīgu priekšstatu veidošanu par to, kā nodrošināt viedas sabiedrības nepārtrauktu attīstību. 


 

Dr. Stibe holds a master’s degree in computer science from University of Latvia, an MBA from Riga Business School and a PhD on Socially Influencing Systems from University of Oulu, Finland.

In his recent TEDx talk and TEDx interview, Agnis envisions future Persuasive Cities that are encouraging healthy and sustainable routines. He believes that our world can become a better place thought purposefully designed urban spaces that successfully blend technological advancements with human nature. His research and its practical applications are built upon socio-psychological theories to design Socially Influencing Systems (SIS) for health behavior change at scale. Agnis is an active member of Persuasive Technology community, frequently speaking at annual conferences and effectively collaborating with industry. Over more than 20 years, Dr. Stibe has gained professional experience in sales and marketing of IT services and products, development of interactive web solutions, and customer relationship management. He has worked for a number of Fortune 500 companies such as Hewlett-Packard, Oracle, and First Data International. In the course of his career, Dr. Stibe has twice been awarded a recognition from the Minister of Education and Science of Latvia for his long-term creative work. He has also received awards from the Nokia Foundation and Society, and the Latvian Fund for Education.

PERSUASIVE CITIES FOR SUSTAINABLE WELLBEING

Persuasive Cities aim at advancing urban spaces to facilitate societal changes.

According to social sciences, any well-designed environment can become a strong influencer of what people think and do. There is an endlessly dynamic interaction between a person, a particular behavior, and an environment in which that behavior is performed. This knowledge enables engineering of persuasive environments and interventions for altering human behavior at scale. This vision primarily focuses on socially engaging environments for supporting entrepreneurship and innovation, reshaping routines and behavioral patterns in urban spaces, deploying intelligent outdoor sensing for shifting mobility modes, enhancing environmentally friendly behaviors through social norms, introducing interactive public feedback channels to alter attitudes at scale, engaging residents through socially influencing systems, exploring methods for designing persuasive neighborhoods, testing agent-based models and simulations of behavioral interventions, and fostering adoption of novel urban systems.

Future cities will reshape human behavior in countless ways. Persuasive urban systems will play an important role in making cities more livable and resource-efficient by addressing current environmental problems and enabling healthier routines. In the future cities, good urban and building design will be combined with socially influencing systems to encourage healthy and sustainable behaviors at scale. The quality of life and the health of the individual and communities will be improved through the design and creation of persuasive cities, streets, buildings, homes, and vehicles.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex