r 01

Mārtiņš ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra direktora vietnieks un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures nodaļas docents. Kopš 2015. gada ir žurnāla “Domuzīme” vēstures nodaļas redaktors.

Ieguvis doktora grādu Latvijas vēsturē Latvijas Universitātē. Promocijas darba tēma – “Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā, 19. gs. 2. puse – 1940. g.” Mārtiņa zinātniskās intereses ir saistītas ar vēstures teorijas un metodoloģijas problēmām.

Mārtiņš ir Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis un Starptautiskās pilsētu vēstures izpētes komisijas (International Commision for the History of Towns) loceklis.

Ir monogrāfijas “Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā” (Rīga, 2016) un vairāk nekā 20 akadēmisku publikāciju autors.

 

RĪGA. PILSĒTA UZ ŪDENS

Rīgas pilsētas un ostas pirmsākumi meklējami vairāk nekā 800 gadus senā pagātnē Daugavas, tās atteku un salu klēpī. Kopš tā laika osta un pilsēta attīstās līdztekus, ostai esot daļai no vecpilsētas struktūras un pilsētnieku ikdienas ainavas un identitātes, un tā turpinās līdz Otrā pasaules kara beigām, kad nozīmīga daļa līdzšinējās ostas infrastruktūras un Daugavas krastmalas tiek iznīcināta. Jēdziens “pilsēta uz ūdens” raisa asociācijas ar pilsētas tēlu, tās apbūvi, cilvēka veidoto kultūrainavu un, protams, ostu kā šādas pilsētas neatņemamu sastāvdaļu. Rīgas osta kopš pilsētas dibināšanas vēsturiski apvienoja gan iekšzemes, gan jūras transporta apkalpošanas funkcijas. Ostas attīstība noteica pilsētas dzīvi jau viduslaikos un arī jaunajos laikos (16.–18. gs.), kad Rīga bija cietoksnis un viens no lielākajiem Austrumbaltijas tirdzniecības centriem, kas konkurēja ar Dancigu, Kēnigsbergu un Stokholmu un bija pazīstama arī Rietumeiropā.

Militāro un saimniecisko faktoru saspēle Rīgas attīstībā šajā laikā tiešā veidā ietekmēja ostas nozīmi pilsētā: osta bija Daugavas tirdzniecības ceļa galapunkts, pilsētas krastmalā no Baltijas jūras ienākošo kuģu un Daugavas liellaivu un plostu piestātnes savienojās ar Rīgas nocietinājumu sistēmu.

Rīgas pirmo tiltu būvniecībā vienlīdz svarīgi bija militārie apsvērumi (Spilves kauja 1701. g.) un ekonomika – 18. gs. sākumā būvētais Plostu tilts kļuva par ostas akvatorijas robežu, kas atdalīja Daugavas tranzīta plūsmu no jūras flotes piestātnēm. Industriālajā laikmetā kopš 19. gs. vidus ostas infrastruktūras izbūve kļuva par apliecinājumu modernās tehnikas iespējām, Rīgai Pirmā pasaules kara priekšvakarā attīstoties par vienu no galvenajām Krievijas impērijas eksporta ostām. Pēc Pirmā pasaules kara radikāli mainījās Rīgas saimniecības struktūra, taču arī jaunajā Latvijas Republikā osta saglabāja kā ekonomisko, tā arī pilsētbūvniecisko nozīmi.

Ielādēt prezentāciju

File name: 01_prezentacija_Mintaurs.pdf

1294 379

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA:

   
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex