RĪGA+OSTA= LOVE
JEB RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU JAUN-IDEJAS

Piecas minūtes garas iespēju un jaun-ideju prezentācijas par pilsētas, sabiedrības un ostas sadarbību. Sabiedriskais ūdens transports Daugavā, industriālais laivošanas tūrisms ostas akvatorijā, ostas un piegulošo apkaimju sadarbība u.c.

Katras prezentācijas beigās ekspertu panelis sniedz īsu idejas vērtējumu, analizē tās pozitīvās īpašības un trūkumus, kā arī komentē savas puses iespēju vai interesi to īstenot
(vai iebilst pret īstenošanu).

 

r 11 d

 

IEVADS #00: KRISTAPS KAUGURS

 

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 15_ideja_00_Kaugurs.pdf

783 97

 


 

 

IDEJA #01: NEILS BALGALIS

Kruīzi un kājāmiešana (2 soļu pieeja)

 

Balsojums:16%
DALĪBNIEKU BALSIS

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 16_ideja_01_Balgalis.pdf

711 125

 


 

 

IDEJA #02: MĀRA KALVĀNE

Osta / plānotājs / pilsētnieks / pilsēta - tilts vai apvedceļš?

 

4%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 17_ideja_02_Kalvane.pdf

401 95

 


 

 

IDEJA #03: BRUNO BITAITIS

Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai

Latvijas praksē problemātiskām teritorijām bieži vien tiek veidoti telpiski piedāvājumi, turklāt reizēm vairāki pēc kārtas ar dažu gadu intervālu. Diemžēl, degradēto teritoriju sekmīgai revitalizācijai ar telpisko dizaina piedāvājumu vien nepietiek. Svarīga komponente ir iesaistīto dalībnieku sadarbība ne tikai teritorijas revitalizācijas posmā, bet arī turpmāk. Sadarbības modeļi palīdz mobilizēt visus iesaistītos dalībniekus vienotam mērķim un radīt pievienoto vērtību visam projektam.

 

2%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 18_ideja_03_Bitaitis.pdf

401 87

 


 

 

IDEJA #04: MĀRIS JANSONS UN ANDRIS LOČMANIS

Kuģītis - sabiedriskais transports

Regulārā kuģīšu satiksme starp Bolderāju, Mangaļsalu un Vecmilgrāvi, kas ļauj samazināt ceļā pavadīto laiku no 2 stundām (pa sauszemi) līdz 15-30 minūtēm (šķērsojot Daugavu pa ūdeni).


Balsojums:16%

 

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 19_ideja_04_Jansons.pdf

712 110

 


 

 

IDEJA #05: ARMEN KHALATYAN

Jaunie tūrisma kuģu maršruti pāri Daugavai

Regulāri kuģīšu braucieni tūristiem uz Radio un televīzijas torni (Spīķeri – Zaķusala), uz Pārdaugavu (Vecpilsēta – Ķīpsala)

5%


 

Ielādēt prezentāciju

File name: 20_ideja_05_Khalatyan.pdf

401 91

 


 

 

IDEJA #06: EGONS BĒRZIŅŠ

Pieskarties ūdenim

Laivu piestātnes "Pārdaugavas ūdensceļu" projekta kontekstā

 

Balsojums:16%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 21_ideja_06_Berzins.pdf

712 136

 


 

 

IDEJA #07: INTA BIEZĀ

Ostas kalns Vecmilgrāvī

Krastmalas labiekārtošanas projekta otrais posms. Pirmajā posmā tika ierīkots bērnu rotaļu laukums un pārbūvēts krastmalas nostiprinājums, nodrošinot pieeju pie ūdens

 

8%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 22_ideja_07_Bieza.pdf

401 121

 


 

 

IDEJA #08: ARTA BUCENIECE

Mangaļsalas piekrastes attīstības vīzija

Izstrādāts teritorijas plānojums Mangaļsalas piekrastes teritorijai, kurā akcentētas Mangaļsalā esošās unikālās vērtības – zvejniekciems, militārais mantojums, dabas parks „Piejūra”, ūdens ceļi un citas. Plānojums veidots analizējot plānošanas dokumentus, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli un Mangaļsalas vērtības

 

8%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 23_ideja_08_Buceniece.pdf

401 100

 


 

 

IDEJA #09: ANDREJS KRIŠJĀNIS ZĪLĀNS

Brīvais Ķīšezera krasts

Ķīšezera krastā vislabākās ir tās vietas, kur var brīvi gar to iet, peldēties, mētāt akmentiņus. Pieejamais pret nepieejamo, vienkāršais pret sarežģīto, izdevīgais pret dārgo, daudzveidīgais pret standartizēto. Dabiskā ūdensmala

 

7%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 24_ideja_09_Zilans.pdf

401 97

 


 

 

IDEJA #10: UNA KANCĀNE

Savienojot pilsētu un ostu

Turku pilsētas pieredze Turku, Somijā, līdzīgi kā Rīga, ir jūras pilsēta un Nordplus projekta ietvaros izstrādātie priekšlikumi Turku pilsētas sasaistei ar ostu ir aktuāli arī Rīgas kontekstā. Turku iedzīvotājiem ir nodrošinājusi pieeju pie ūdeņiem, izbūvējot promenādi gar upi. Nākotnē tiek plānots pagarināt promenādi līdz jūrai pa ostas teritoriju tādējādi sasaistot pilsētu ar arhipelāgu. Šī pieredze varētu tikt izmantota izstrādājot plānojumus bijušām ostas teritorijām - Andrejsalai un Eksportostai.

 

8%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 25_ideja_10_Kancane.pdf

401 110

 


 

 

IDEJA #11: VIKTORIJA PRIĻENSKA

Osta – pilsētas turpinājums

Roterdamas un Antverpenes ostas atvēra teritoriju apmeklētājiem, izveidojot atpūtas vietas pie ūdeņiem, gājēju un velo maršrutus. Rīgas osta varētu pārņemt šo pieredzi, attīstot ostas teritorijā kā pilsētas turpinājumu, ar publiski pieejamām ārtelpām un sabiedriskām ēkām.

 

8%

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 26_ideja_11_Prelinska.pdf

401 89

 


 

 

IDEJA #12: RŪDOLFS MAURĀNS

Ēku peldspēja pilsētu apbūvē

Rīga pazīst plūdu riskus. Rīgā prot arī uzbērt dambjus un nostiprināt krastmalas. Bet vai Rīga prot un vēlas novērtēt kvalitātes, ko sniedz cikliski mainīga vide? Un pielāgoties, lai izmantotu mainīguma sniegtās iespējas?

3%


 

Ielādēt prezentāciju

File name: 27_ideja_12_Maurans.pdf

400 115

 

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA: