GVIDO PRINCIS
Rīgas pilsētas arhitekts

Rīgai – pilsētai un ostai – ir kopīga vēsture. Pilnīgam priekšstatam par pilsēttelpas attīstību nepieciešams integrēts skatījums. Gan Rīga, gan osta vairāk nekā pirms astoņiem gadsimtiem dzimušas Daugavas, tās atteku un salu šūpulī, ostai kļūstot par gadsimtiem noteicošo Rīgas ekonomiskās attīstības, drošības un labklājības dzinējspēku. Ostas ģeogrāfiskā atrašanās nozīmīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā un pilsētas militārā nozīme jau izsenis iekļauj Rīgu starp Baltijas jūras reģiona nozīmīgākajām metropolēm.

21. gadsimtā, kad esam neatkarīga valsts, ostu profils mainās pieaugošās pilsētnieku aktivitātes un globālās konkurences apstākļos, kur dabiskās ostu priekšrocības tiek kompensētas un faktiski aizstātas ar globālajām ekonomikas tendencēm atbilstošām, tajā skaitā ar kravu apstrādi un komplektēšanu, tehnoloģijām un efektīvu pārvaldību. It kā pašsaprotami un tomēr – vēl pirms simt gadiem Rīgas centrā pie rātsnama varēja iekāpt kuģītī uz Hamburgu un īstenot aktīvu saimniecisko darbību Vecrīgā.

Tad nāca kara posts un dzelzs priekškars, kad ostas darbība un pat ūdensmalu izmantošana rīdziniekiem bija liegta – tiešā un pārnestā nozīmē. Padomju laikos fiziska ostas attālināšana un norobežošana neizbēgami mainīja rīdzinieka identitāti un vairāku gadu desmitu gaitā atsvešināja no izjūtas, ka osta ir darba vieta, vieta preču un ideju apmaiņai, vārti uz iespējām, citiem vārdiem – dabisks pilsētas pastāvēšanas priekšnoteikums. Vēl vairāk – burtiski akmenī un dzelzī kaltā Daugavas krastmala ar Akmens un Vanšu tiltu ir telpiska barjera, lai piekļūtu Daugavai gan rekreācijai, gan tūrismam, gan kuģošanai un sabiedriskā transporta kustības veicināšanai. Kas vēl sliktāk – šie objekti kontekstā ar parasti tukšo, neizmantoto akvatoriju pašā Rīgas centrā gadu desmitos ir degradējuši rīdzinieku priekšstatu pašiem par sevi kā par ostas pilsētas iedzīvotājiem, par tradīciju pilsētniekiem izmantot publisko akvatoriju ikdienas gaitās.

Ne tikai jaunu un sabiedriski nozīmīgu ūdens krastmalu izmantošanas projektu trūkums, bet arī kopējā ūdens teritoriju pārvaldība joprojām nav piemērs un impulss jaunu ūdens izmantošanas iespēju pilotēšanai. Tāpēc arī konference ir par ostu un pilsētniekiem vēl pirms nākamā attīstības viļņa galvaspilsētā, kad ir iespējams likt galdā un pārdomāt idejas un definēt priekšnoteikumus produktīvākai ostas ekonomisko priekšrocību un pilsētnieku dzīves kvalitātes veicināšanai pārskatāmā nākotnē.

Konferenci veidojam četras daļās. Pirmā sakņota uzskatā, ka pilsētas un ostas saistītās vēstures izzināšana ir būtisks nosacījums, lai runātu par integrētu nākotnes redzējumu un savstarpēji papildinošu attīstību. Ar otro uzsvērta nepieciešamība veidot programmatisku līdzsvaru starp uzņēmējdarbības attīstību Rīgas ostā, pilsētnieku un uzņēmēju interesēm. Trešajā kā būtiska izcelta sabiedrības līdzdalība pilsētas un ostas pastāvēšanā, cita starpā analizējot arī ārvalstu piemērus. Ceturtajā tiks mēģināts rast un izkopt jaunas sadarbības formas starp pilsētniekiem un ostiniekiem.

Gvido Princis
Rīgas pilsētas arhitekts

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA:

   
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex