r 02

Guntis ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļas arhīvists.

Guntis ir ieguvis maģistra grādu vēsturē un ekonomikā un turpina doktorantūras studijas Latvijas Universitātē. Promocijas darba tēma – “Atturības kustība kā sociālās disciplīnas instruments Latvijā, 1891.–1940. gads”.

Zinātniskās intereses saistītas ar 19. gadsimta 2. puses un 20. gadsimta 1. puses sociālo vēsturi, kā arīar 19.–20. gadsimta pilsētbūvniecības vēsturi un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumiem.

 

OSTA KĀ JAUNS KAIMIŅŠ PILSĒTAS ZIEMEĻOS RĪGAS OSTAS SOCIĀLEKONOMISKĀS DIMENSIJAS PADOMJU OKUPĀCIJAS LAIKĀ (1944–1990)

Viens no pirmajiem padomju okupācijas režīma uzdevumiem pēckara Rīgā bija atjaunot sagrautās infrastruktūras daļas, tostarp arī Rīgas ostu. Plānveida ekonomikas diktētā politika paredzēja jeb kā obligātu prasību noteica dažādu tautsaimniecības nozaru pieaugumu, kur būtiska loma bija arī transporta infrastruktūrai.

Viena no Rīgas priekšrocībām pilsētas attīstībā bija ostas atjaunošana un paplašināšana. No vienas puses, plāni ostas darbu atvirzīt tālāk no pilsētas centra norādīja uz pamatotu un kopumā arī atzīstamu attīstības pieeju, no otras puses – ne viss sociālās vēstures kontekstā šķiet tik viennozīmīgs un dabisks, kā to deklarēja okupācijas ideoloģija.

Pilsētas ziemeļos osta ienāca teritorijā, kas jau vairākus gadsimtus piederēja cilvēkiem – noteiktām kopienām (piemēram, piekrastes zvejnieku, loču, enkurnieku dzimtām), un viņu dzīves ritms industriālās lielpilsētas fabriku skursteņu un ostas celtņu ēnā kļuva par savdabīgu dzīvu pagātnes liecību. Osta kļuva par paliekošu un nereti pat ekspansīvu kaimiņu, kas ieviesa dinamiskas un reizēm pat radikālas pārmaiņas kopienu un to apdzīvotajā dzīves telpā.

Ielādēt prezentāciju

File name: 02_prezentacija_Vaveris.pdf

798 302

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA:

   
Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex