r 01

Andis ir Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un Starptautiskās Pilsētu un reģionālo plānotāju savienības (ISOCARP) biedrs.

Absolvējis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti, un pašreiz ir doktora grāda kandidāts ģeogrāfijā.

Profesionālās karjeras laikā guvis pieredzi pilsētplānošanas un projektu vadības jautājumos, strādājot publiskajā pārvaldē, konsultējot valsts iestādes, strādājot par pasniedzēju, kā arī darbojoties privātajā sektorā pie dažādiem teritorijas attīstības plānošanas projektiem.

Kā projektu direktors SIA “Linstow Center Management” attīsta dažādu nekustamā īpašuma projektus, galvenokārt koncentrējoties uz tirdzniecības centru (“Origo”, “Alfa”, “Ülemiste”) un biroju (“Origo One”) attīstības projektiem.

 

PILSĒTAS UN OSTAS SIMBIOZES MEKLĒJUMI RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA KONTEKSTĀ
(2006-2018)

Laika posmā no 2003. līdz 2006. gadam norisinājās ļoti interesants, dinamisks un ambīciju pilns darbs pie Rīgas pilsētas attīstības plāna (turpmāk – RAP-2006), kas ietvēra trīs savstarpēji ļoti cieši saistītu dokumentu radīšanu:

  • Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam;
  • Rīgas attīstības programma 2006.–2012. gadam;
  • Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam.

RAP-2006 izstrādi vadīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, darba procesā iesaistot gan jau pieredzējušus, gan jaunus dažādu jomu profesionāļus, kā arī organizējot līdz tam vēl nebijuša formāta un mēroga sabiedrības iesaistes kampaņas.

Ūdensmalu un ūdeņu teritoriju attīstības un funkcionālās iekļaušanas jautājumi RAP-2006 izstrādes laikā tika uztverti kā ļoti nozīmīgi un aktuāli, jo šāda tēma bija gluži vai goda lieta katrai mūsdienīgai ostas pilsētai (piemēram, Amsterdamai, Hamburgai, Oslo, Helsinkiem), starptautiskai konferencei vai semināram par pilsētplānošanas un pilsētu attīstības tematiku.

Šī tēma bija īpaši “garšīga”, jo spēja apvienot gan komerciālos, gan sociālos, gan vides aspektus. Piemēram, nekustamā īpašuma attīstītāju vidū figurēja vispārējs pieņēmums, ka ūdensmalā novietotiem īpašumiem ir apmēram 20% lielāka vērtība nekā līdzīgiem citviet. Bet ieguvējs no šādas attīstības varētu būt ikviens Rīgas iedzīvotājs un viesis, jo tiktu uzlabota gan piekļuve ūdensmalai, gan šīs publiskās ārtelpas pievilcīgums, tādējādi pilsētas ikdienā sekmīgāk iekļaujot vairāk nekā 15% Rīgas teritorijas, kas ir dažādu veidu ūdeņi. Un, ja vēl to skata kontekstā ar iespējām izmainīt Rīgas Brīvostas teritorijas robežas, padarot to kompaktāku un, iespējams, efektīvāku, tad pilsēta iegūtu vērtīgas papildu teritorijas (piemēram, Andrejostu, Andrejsalu, Ķīpsalas Z daļu). Tajās attiecīgi varētu radīt daudzfunkcionālu pilsētvidi ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi, darījumu un izklaides centriem, kultūras un atpūtas objektiem, kā arī kvalitatīvu publisko ārtelpu gan iedzīvotājiem, gan viesiem.

Prezentācijā apskatīsim idejas un izaicinājumus Rīgas pilsētas un ostas simbiozes veicināšanai, kas tika apsvērti un iekļauti RAP-2006. Īstenot ir izdevies tikai daļu priekšlikumu, daļa ideju koriģētas. Kā savulaik teicis pazīstamais pilsētplānotājs sers Pīters Hols (Peter Hall), “plāns ir ietvars, lai vadītu svēto neparedzamo”.

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 03_prezentacija_Kublacovs.pdf

376 172

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA: