r 01

Andis ir Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un Starptautiskās Pilsētu un reģionālo plānotāju savienības (ISOCARP) biedrs.

Absolvējis Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti, un pašreiz ir doktora grāda kandidāts ģeogrāfijā.

Profesionālās karjeras laikā guvis pieredzi pilsētplānošanas un projektu vadības jautājumos, strādājot publiskajā pārvaldē, konsultējot valsts iestādes, strādājot par pasniedzēju, kā arī darbojoties privātajā sektorā pie dažādiem teritorijas attīstības plānošanas projektiem.

Kā projektu direktors SIA “Linstow Center Management” attīsta dažādu nekustamā īpašuma projektus, galvenokārt koncentrējoties uz tirdzniecības centru (“Origo”, “Alfa”, “Ülemiste”) un biroju (“Origo One”) attīstības projektiem.

 

PILSĒTAS UN OSTAS SIMBIOZES MEKLĒJUMI RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA KONTEKSTĀ
(2006-2018)

Laika posmā no 2003. līdz 2006. gadam norisinājās ļoti interesants, dinamisks un ambīciju pilns darbs pie Rīgas pilsētas attīstības plāna (turpmāk – RAP-2006), kas ietvēra trīs savstarpēji ļoti cieši saistītu dokumentu radīšanu:

  • Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam;
  • Rīgas attīstības programma 2006.–2012. gadam;
  • Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam.

RAP-2006 izstrādi vadīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, darba procesā iesaistot gan jau pieredzējušus, gan jaunus dažādu jomu profesionāļus, kā arī organizējot līdz tam vēl nebijuša formāta un mēroga sabiedrības iesaistes kampaņas.

Ūdensmalu un ūdeņu teritoriju attīstības un funkcionālās iekļaušanas jautājumi RAP-2006 izstrādes laikā tika uztverti kā ļoti nozīmīgi un aktuāli, jo šāda tēma bija gluži vai goda lieta katrai mūsdienīgai ostas pilsētai (piemēram, Amsterdamai, Hamburgai, Oslo, Helsinkiem), starptautiskai konferencei vai semināram par pilsētplānošanas un pilsētu attīstības tematiku.

Šī tēma bija īpaši “garšīga”, jo spēja apvienot gan komerciālos, gan sociālos, gan vides aspektus. Piemēram, nekustamā īpašuma attīstītāju vidū figurēja vispārējs pieņēmums, ka ūdensmalā novietotiem īpašumiem ir apmēram 20% lielāka vērtība nekā līdzīgiem citviet. Bet ieguvējs no šādas attīstības varētu būt ikviens Rīgas iedzīvotājs un viesis, jo tiktu uzlabota gan piekļuve ūdensmalai, gan šīs publiskās ārtelpas pievilcīgums, tādējādi pilsētas ikdienā sekmīgāk iekļaujot vairāk nekā 15% Rīgas teritorijas, kas ir dažādu veidu ūdeņi. Un, ja vēl to skata kontekstā ar iespējām izmainīt Rīgas Brīvostas teritorijas robežas, padarot to kompaktāku un, iespējams, efektīvāku, tad pilsēta iegūtu vērtīgas papildu teritorijas (piemēram, Andrejostu, Andrejsalu, Ķīpsalas Z daļu). Tajās attiecīgi varētu radīt daudzfunkcionālu pilsētvidi ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi, darījumu un izklaides centriem, kultūras un atpūtas objektiem, kā arī kvalitatīvu publisko ārtelpu gan iedzīvotājiem, gan viesiem.

Prezentācijā apskatīsim idejas un izaicinājumus Rīgas pilsētas un ostas simbiozes veicināšanai, kas tika apsvērti un iekļauti RAP-2006. Īstenot ir izdevies tikai daļu priekšlikumu, daļa ideju koriģētas. Kā savulaik teicis pazīstamais pilsētplānotājs sers Pīters Hols (Peter Hall), “plāns ir ietvars, lai vadītu svēto neparedzamo”.

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 03_prezentacija_Kublacovs.pdf

901 460

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA:

   

 

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex