Pilsētas arhitekta dienests

WILLEM VAN WINDEN [pilsētu ekonomists]

Vilems van Vindens (Willem van Winden) ir pilsētas attīstības ekonomists, kurš specializējas pilsētu inovācijā un politikā. Doktora grādu viņš ieguva Tinbergena institūtā, Erasma Universitātē Roterdamā. Kopš 2008. gada viņš Amsterdamas Lietišķo zinātņu universitātē (ALZU) pasniedz Pilsētvides ekonomiku un stratēģiju. Grāmatās un starptautiski recenzētos zinātniskos žurnālos viņš ir plaši aprakstījis pilsētvides attīstību un citas ar to saistītas tēmas. ALZU viņš vada pētnieku grupu (doktoranti un pētnieki), kas koncentrējas uz plašu tēmu loku, ieskaitot pilsētvides ekonomikas vadību, pilsētu tehnoloģijas un progresīvās pilsētas, universitātes attīstību, ražošanu pilsētā. Turklāt Vilems van Vindens darbojas kā padomnieks vairākās pilsētās un organizācijās.

PILSĒTAS ZINĀŠANU EKONOMIKĀ: CĪŅA AR JAUNU DALĪJUMU

Mēs dzīvojam modernā pasaulē, kur, pamatoti vai nepamatoti, lielāks tiek uzskatīts par labāku, un dažas galvaspilsētas, piemēram, Londona, Berlīne vai Amsterdama, un lielas pilsētas, kā Minhene, Hamburga, Milāna un Barselona, ir kļuvušas par starptautisku talantu un ieguldījumu magnētiem. Globalizētā pasaulē, kur investīciju, studentu, kvalificētu, zinošu darbinieku un tūristu kustība aizvien pieaug, vislielākās ieguvējas ir lielās pilsētas. Zināšanu ekonomikā veiksmīgi darbojas arī mazākas, specializētu zināšanu pilsētas (īpaši tās, kurās ir vadošās universitātes). Tādējādi zināšanu sabiedrība nav telpiski neitrāla. Tai ir raksturīga pilsētu ģeogrāfija, ko raksturo selektīvās rekonstrukcijas process, kurā dažas pilsētas saskaras ar ievērojamu izaugsmes dinamiku, turpretī citām joprojām ir grūtības izaugsmē. Bet arī pilsētās rodas jaunas plaisas. Kvalificētu darbinieku atalgojums palielinās, savukārt mazāk izglītoto — samazinās. Pilsētām draud risks sadalīties paralēlās sabiedrībās, graujot sabiedrības dzīvi.

Šajā lekcijā Vilems van Vindens detalizētāk stāstīs par galvenajām tendencēm un attīstību Eiropas pilsētvides zināšanu ekonomikā, kā arī to ietekmi uz dažāda veida pilsētām. Lekcijā arī tiks apspriesti politikas risinājumi un ietekme, izmantojot dažādu Eiropas pilsētu piemērus.


 

WILLEM VAN WINDEN [urban economist]

Van Winden specializes in urban innovation & policy, works as professor of Urban Knowledge Economy & Strategy at Amsterdam University of Applied Sciences. He leads a research team focusing on: Governance of the urban economy; Urban Technology & Smart Cities; Campus development, etc. He consults Urbact, EUniverCities, International Architecture Biennale 2016 (Rotterdam), Bilbao, HafenCity (Hamburg), Amsterdam Smart City, and Creating Urban Tech (Berlin).

CITIES IN THE KNOWLEDGE ECONOMY: FIGHTING NEW DIVIDES

There is no denying it: we live in an urban world where capitals like London, Berlin or Amsterdam have become magnets for international talent and investment. These cities appeal to firms because of the power of agglomeration economies: big cities offer greater opportunity, higher productivity and wages. They offer wider culture, leisure and consumption possibilities so are more attractive to talent. In short, big cities are the clear winners in a globalised world where investment, students, skilled knowledge workers and tourists are increasingly mobile. Some of the smaller cities with leading universities are doing well in the knowledge economy. Thus, the knowledge society is not spatially neutral. It has a distinct urban geography, characterized by a process of selective re-urbanisation in which some cities are witnessing a remarkable growth dynamic, while others are still struggling. Cities compete with each other for knowledge resources such as R&D investments, high tech firms, and highly skilled people. Key urban attraction factors are high quality jobs, mixed urban environments, urban amenities, and international accessibility. To a major extent, the Matthew effect applies: success breeds success, because there are economies of scale and knowledge spill-overs. In the academic world, this effect applies as well. Top-ranking universities attract the best minds from around the world, and benefit strongly from the massive internationalisation of higher education. R&D-intensive companies prefer to work closely with top universities as well. As a result, the gap between the best and the rest grows.

In this lecture, I will elaborate on trends and development in Europe's urban knowledge economy, and its impact on different types of cities. Also, I will discuss policy responses and policy implications, with examples from various European cities.

 

 

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

           

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI: