Informējam, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18 .panta pirmo daļu no 2017. gada 1. jūnija aktuālā informācija par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” plānotajiem iepirkumiem pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēma, izvēloties Pasūtītāju - RD iestāde: RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS". RD iestādes kods: 236).

Apstiprinātie aģentūras iepirkumu plāni

  • 2019. gadā iepirkumi netika plānoti
  • 2018. gadā iepirkumi netika plānoti
  • 2017. gadā iepirkumi netika plānoti
  • 2016. gada iepirkumu plāns (iepazīties ar darba plānu / PDF datne)
  • 2015. gada iepirkumu plāns (iepazīties ar darba plānu / PDF datne)
  • 2014. gada iepirkumu plāns (iepazīties ar darba plānu / PDF datne)