APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes 29.05.2020.
lēmumu Nr.328

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
darba plāns 2020. gadam

 

1. Uzdevums: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.1. Plānotie pasākumi:

1.1.1. sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi sabiedriski nozīmīgu projektu kvalitātes vērtēšanā;
1.1.2. sadarbība ar Pilsētas attīstības departamentu pilsētas stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā;
1.1.3. sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, izvērtējot pilsētas svētku noformējuma konkursa piedāvājumus;
1.1.4. sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību, Būvvaldi un attīstītājiem sabiedriski nozīmīgu projektu arhitektūras konkursu prakses jomā;
1.1.5. veicināt profesionāļu un iesaistīto/ ietekmēto pušu diskusiju un sadarbību par iespējām un izaicinājumiem izstrādājot starptautiskā projekta “Rail Baltica” Rīgas mezgla (Centrālā Dzelzceļa stacija un trase) pārbūves risinājumus;
1.1.6. līdzdalība profesionālajās lēmējinstitūcijās;
1.1.7. konsultācijas par pētījumu sagatavošanu par pilsētvides kvalitāti;
1.1.8. konsultācijas par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā.

1.2. Pētījumu ieceres:

1.2.1. Rīgas būvniecības situācijas analīze un novērtējums (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.2. aktuāli pilsētvides pieejamības risinājumi (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.3. projekts - daudzdzīvokļu dzīvojamo (mikrorajonu) namu īpašnieku un iedzīvotāju iesaiste pagalmu revitalizācijas arhitektonisko koncepciju izstrādē un darba grupas izveide (arhitekti, plānotāji, urbānisti), kā arī pagalmu atjaunošanas darba uzdevumu izstrāde (Āgenskalns, Brekši, Maskavas forštate, Pētersala, Purvciems, Sarkandaugava, Vecmīlgrāvis un Ziepniekkalns) sadarbībā ar Rīgas namu pārvaldnieks.

2. Uzdevums: veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību.

2.1. Plānotie pasākumi:

2.1.1. sadarbības platforma - Rīgas arhitektūras telpa semināriem, prezentācijām, diskusijām un sadarbībai Rīgas arhitektūras jomā (projektu attīstītāji, arhitektūras jomas uzņēmumi un uzņēmēji, institūcijas, pētnieki, profesionālās un nevalstiskās organizācijas);
2.1.2. Rīgas domes konsultatīvās padomdevēja institūcijas „Rīgas domes Pieminekļu padome” darbības nodrošināšana;
2.1.3. Rīgas pilsētas arhitekta konsultatīvās institūcijas „Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbības nodrošināšana;
2.1.4. komunikācija https://www.facebook.com/RigasPilsetasArhitekts/ par arhitektūru, nozīmīgiem Rīgas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes jautājumiem/ projektiem (aktualitātes, izaicinājumi, vērtības, kompromisi, principi u.tml.);
2.1.5. sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Baltijas jūras reģiona pilsētu un Latvijas pilsētu arhitektūras dienestiem;
2.1.6. veicināt sadarbību un uzturēt komunikāciju par iespējām mājokļu pieejamības veicināšanas jomā Rīgā ar partneriem Eiropas Savienības Urbānā programma “MĀJOKĻU PARTNERĪBA” (Action Plan, dec.2018).

3. Uzdevums: izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā.

3.1. Plānotie pasākumi:

3.1.1. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā 2019” eksponēšana Rīgas apkaimēs;
3.1.2. izglītojošie semināri (profesionāļi, Rīgas skolu skolnieki un tūristu gidi);
3.1.3. Starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference 2020;
3.1.4. Starptautiskā arhitektūras diena (05.10.2020.) arhitektu prakses un kompetences centros pilsētā;
3.1.5. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā 2020” sagatavošana.

4. Uzdevums: popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

4.1. Plānotie pasākumi:

4.1.1. Rīgas gada balva arhitektūrā objektu atlase, vērtēšana, diskusija, balvu pasniegšana (05.10.2020.) un sasniegumu popularizēšana;
4.1.2. prezentācijas par Rīgas arhitektūru.

5. Uzdevums: sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā.

5.1. Rīgas pilsētas arhitekta biroja sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un resursu sistematizēšana, www.arhitekts.riga.lv;

6. Uzdevums: atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta biroja kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā.

6.1. atzinumu sagatavošana pēc pieprasījuma projektiem pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomā;
6.2. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm pirms to nodošanas publiskajai apspriešanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.3. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par detālplānojumiem, kuru nepieciešamību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, izskatot tos 1. redakcijā;
6.4. nosacījumu un atzinumu sagatavošana lokālplānojumu izstrādei atbilstoši Rīgas domes lēmumam.

 

Pielikumā: darbu plāna kalendārs uz 2. lpp. (Pielikumus skatīt zemāk pievienotajā dokumenta PDF datnē)

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         G. Princis

 

Pilns 2020. gada darba plāns PDF formātā

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex