25. Jan

Artūra Lapiņa raksts par ēkas Rīgā, Maskavas ielā 385 plānotajiem fasādes siltināšanas darbiem. Ēkas būvvēsture aplūkota kontekstā ar kvartāla apbūvi, vērtējot tās vietu 1950. gadu Rīgas arhitektūrā.

20. Okt

Sagatavots sākotnējais apraksts projektam “Regulāras (bezizmešu) ūdens satiksmes atjaunošana Rīgas pilsētā un ar to saistīto multimodālo pieturvietu (mobilitātes punkti) u.c. publiskās infrastruktūras attīstīšana Rīgas un pierīgas mobilitātei”. Projekta sākotnējais apraksts veidots, lai uzsāktu projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) finansējuma saņemšanai, kā arī, lai apsvērtu citus iespējamos finanšu avotus projekta ieviešanai.

Apakškategorijas