Notiks diskusija par ūdensceļa atjaunošanu starp Bolderāju, Vecmīlgrāvi un pilsētas centru

RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJA OTRĀ SARUNU KĀRTA PASAŽIERU KUĢU SATIKSMES KĀ SABIEDRISKĀ TRANSPORTA ATJAUNOŠANA RĪGĀ
š.g. 19. jūnijā, plkst. 13:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 60A-21

Aizvadītā gada 12. jūnijā Rīgas pilsētas arhitekta birojs (RPAB) aizsāka publisku diskusiju par iespējām atjaunot pasažieru kuģu satiksmi kā dabisku Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sastāvdaļu. Kopš sarunas aizvadīts teju gads, un pa šo laiku temats saņēmis gan pilsētnieku un mediju, gan pilsētu plānojošo profesionāļu un atbildīgo iestāžu uzmanību. Vienlaikus tēmas pieteikums ir aktivizējis privātā sektora pārstāvju un dažādu nozaru entuziastu aktīvu rīcību, lai izskanējušo ideju padarītu par realitāti – radīts projekts un sākti būvēt īpaši Rīgas apstākļiem piemēroti pasažieru prāmji, apspriestas privātas iniciatīvas pieturvietu (piestātņu) izveidei utt.

Pilsētai un valstij ir virkne sabiedrisku un organizatorisku jautājumu, ko risināt, lai uzsāktais process notiktu koordinēti un atbilstoši sabiedrības interesēm un neliktu šķēršļus uzsāktajam.

Sarunā galveno uzmanību pievērsīsim jautājumiem par piestātņu un infrastruktūras izbūvi, apsaimniekošanu, ūdensceļu uzkopšanu un darbu prioritātēm, ūdens satiksmes organizēšanu un plānošanu pilsētā u.c. jautājumiem.

Pārrunājamās tēmas:

1. Pasažieru kuģu satiksmei nepieciešamā infrastruktūra

A. Piestātnes

 • Esošās un plānotās civilā ūdenstransporta piestātnes Rīgā. Vai nepieciešamo piestātņu novietojumu iespējams veidot, ciešāk iesaistot kuģotājus? Esošās vajadzības un to sasaiste ar pilsētas attīstības dokumentiem;
 • Jaunu piestātņu izbūve (uzstādīšana) un uzturēšana no publiskiem līdzekļiem;
 • Privāti veidotas publiskas piestātnes – kā dalīt atbildību par vides labiekārtošanu un sabiedriskas pieejamības nodrošināšanu. Piestātņu izveides prasības privāti attīstāmu projektu publiskās ārtelpas risinājumos ūdensmalās;
 • Pilsētas universālā dizaina risinājumu standarta nepieciešamība Rīgas kopējā tēla un sabiedriskās drošības veidošanai.

B. Ūdensceļi

 • Ūdensceļu infrastruktūras sakārtošana un uzturēšana (padziļināšana, krastu nostiprināšana u.c. darbi ārpus ostas teritorijas);
 • Darbu plānošana un prioritāšu noteikšana, iesaistot privātos kuģu transporta operatorus.

2. Ūdens satiksmes plānošana un organizēšana Rīgā

 • Ātruma ierobežojumi publiskajos ūdeņos (ārpus ostas akvatorija un ostā).

3. Prāmju satiksmes piesaiste sabiedriskā transporta sistēmai

 • Biļešu unifikācijas iespējas;
 • Sabiedriskā transporta un kuģu satiksmes koordinēšana ērtākai transporta maiņai;
 • Sabiedrisku kuģu pārvadājumu publiskais iepirkums, piesaiste valsts transporta sistēmai.

 a

Zunda kanāla padziļināšana un ieteikumi ūdensceļu padziļināšanas procedūras organizēšanai pilsētā (ārpus ROP teritorijas).

RTU un SIA BIC sākotnējie izpētes dati ļauj prognozēt, ka nepieciešamie padziļināšanas darbi veicami apm. 150 m garumā, 6 m platumā veidojot kuģošanas ceļu ar 1,6 m lielu dziļumu. Sākotnējais pētījums ļauj izdarīt pieņēmumu, ka nepieciešamie grunts izsmelšanas darbi lēšami līdz 2000 m3 apjomam.

image001

Prāmju satiksmes piesaiste RĪGAS pilsētas sabiedriskā transporta sistēmai

Pasažieru pārvadājumi ar kuģīti ir bijis pirmais organizētais pilsētas sabiedriskais transports Rīgā. Pagājušā gadsimta astoņdesmitos gados savu darbību pārtrauca pēdējais regulārais prāmju kustības maršruts.

 • Kāda ir procedūra jauna transporta veida – prāmju satiksmes - ieviešanai Rīgas sabiedriskā transporta tīklā?
 • Biļešu unifikācijas iespējas piesaistot pārvadājumus e-talona sistēmai;
 • Sabiedriskā transporta un kuģu satiksmes koordinēšana ērtākai transporta veida maiņai – multi-modāli transporta punkti pārkāpšanai no kuģa citā sabiedriskā transporta veidā;
 • Sabiedrisku kuģu pārvadājumu publiskais iepirkums, piesaiste valsts / pašvaldības pasažieru pārvadājumu sistēmai un citas iespējas pilsētai un valstij piedalīties pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai uz ūdens;
 • Kura institūcija ir visatbilstošākā šī jautājuma turpmākai izpētei un ieviešanai dzīvē?

Kuģošanas ātruma palielināšana

Nepieciešama ROP ekspertīze sabiedriskā ūdens transporta kustības ātruma ierobežojuma palielināšanai līdz 12 mezgliem tagadējo 8 līdz 10 meglu ierobežojuma vietā. ROP iesaiste nepieciešama gan procedūras organizēšanai, gan izmaiņu nepieciešamības izvērtēšanai:

 • Ātruma ierobežojumi ROP akvatorijā – vai ROP var rast risinājumu ātruma palielināšanai zonā, kur pasažieru satiksmes prāmīšu ceļi mijas ar kuģu satiksmi?
 • Ātruma ierobežojumi pilsētas ūdeņos à Kāda procedūra veicama ātruma ierobežojumu maiņai? Vai iespējams iesaistīt LR Satiksmes ministriju Ministru kabineta noteikumu maiņai? Vai izmaiņas iespējamas ar domes saistošajiem noteikumiem? Kurš spēj izvērtēt, kurās vietās un pie kādiem nosacījumiem ir ierobežojams pasažieru satiksmes kuģīšu ātrums? Vai iespējama sadarbība ar CSDD?
 • Kura institūcija ir visatbilstošākā šī jautājuma turpmākai izpētei un ieviešanai dzīvē?

 

Uzņēmēja projektētais prāmis

Tehniskie dati:

 • Ietilpība: 130 pasažieri, 48 velosipēdu novietnes, 2 personu komanda;
 • Dzinējs: Elektriskais vai dīzeļdzinējs, maksimālais ātrums: 12 mezgli;
 • Telpiskie parametri: garums - 23,6 m, platums – 6 m, iegrime – 1 m, augstums virs ūdens – 1,9 m
 • Vairāk informācijas: http://bicaluminium.com/fleet/item/1