2015.gada 9.martā pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studentei Lindai Leitānei–Šmīdbergai pasūtīja daļēji publiskojamu pētījumu „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā. 1991–2013”. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Lindas promocijas darba „Arhitektūras konkursi Latvijā 1859–2013” iestrādnēm. Pētījumā apskatāmā teritorija ietver Rīgas pilsētu, atsevišķi izdalot UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu – Rīgas vēsturisko centru (turpmāk RVC).

 

Darba uzdevums paredzēja:

–    Izveidot datubāzi,

–    Sniegt priekšlikumus konkursu prakses regulējumam Rīgā,

–    Veikt arhitektu aptauju,

–    Prezentēt pētījumu seminārā (2015. gada 20. oktobrī).

Datubāze

Datubāzē pirmo reizi ir apkopoti vairāk kā 320 arhitektūras metu konkursi, kuri notikuši Rīgā.

Datubāzes struktūras pamatelements ir t.s. konkursa pase, kurā iekļauta tekstuāla informācija un ilustrācijas:

–    Konkursa nosaukums

–    Būvobjekta atrašanās vieta: adrese un īpašuma kadastra numurs

–    Konkursa norises laiks: laika posms, kurā norisinājies konkurss. Ja konkurss izsludināts gada beigās, tad tas tiek uzskatīts par tajā gadā notikušo konkursu

–    Konkursa pasūtītājs: juridiskas personas, privātpersonas, pašvaldība, valsts, nevalstiskās organizācijas

–    Konkursa rīkotāji: juridiskas personas, privātpersonas, pašvaldība, valsts, nevalstiskās organizācijas

–    Nolikuma skaņojumi: norādīti konkursa objekta nolikuma saskaņotāji, kā arī personu ieņemamie amati

–    Konkursa veids: slēgts, atklāts, jaukta tipa (atklāts ar uzaicinātiem dalībniekiem), vienā vai divās kārtās, plenērs

–    Konkursa veids: vietējs (izsludināts vietējā mērogā, piedalās lokālie biroji) vai starptautisks (starptautiski izsludināts ar starptautiskiem dalībniekiem)

–    Žūrijas sastāvs: norādīts žūrijas sastāvs, kā arī katra žūrijas locekļa amats

–    Dalībnieku skaits

–    Konkursā iegūtā vieta, prēmija

–    Konkursa projekta autori: uzņēmums, arhitekti, ainavu arhitekti, inženieri, tehniķi, studenti un citi

–    Konkursa statuss: norādīts konkursa objekta statuss – būvniecības stadija, projektēšanas stadija, kā arī gads, kurā objekts nodots ekspluatācijā – īstenots

–    Publikāciju avoti: norādes uz publikācijām elektroniskā formātā globālajā tīmeklī (mājaslapas adrese), drukas darba formā un drukātajos medijos

–    Piezīmes: Norādīts atkārtots konkursa rīkošanas gads vai citi dati

 

Pētījuma ietvaros izdalīta sekojoša konkursu objektu funkcionālā tipoloģija:

 1. Pilsētplānošanas konkursi
 2. Pilsētu kvartāli
 3. Dzīvojamā apbūve (vienģimenes, dvīņu, rindu un citas mazstāvu dzīvojamās ēkas, īres nami un citas daudzstāvu dzīvojamās ēkas)
 4. Viesnīcas
 5. Administratīvās un pārvaldes ēkas
 6. Komercceltnes (tirdzniecības iestādes, bankas, biroji)
 7. Kultūras celtnes (muzeji, kinoteātri, teātri, opera, klubi)
 8. Kulta celtnes (baznīcas)
 9. Sporta būves
 10. Veselības aprūpes iestādes (slimnīcas, sanatorijas)
 11. Viesnīcas
 12. Izglītības iestādes (skolas, universitātes, bibliotēkas)
 13. Sakaru iestādes, transporta un komunālās saimniecības būves (autostāvvietas, dzelzceļa stacijas, pasts, lidostas)
 14. Ražošanas un noliktavu ēkas
 15. Inženierbūves
 16. Brīvdabas būves (laukumi, parki, promenādes)
 17. Kapsētas, kapličas

 

Datubāze strukturēta pa gadiem sākot ar 1991. gadu līdz 2013. gadam. Datubāze papildināta ar grafiskām kartēm, kurās uz zemes robežu/ kadastra plāna atzīmētas konkursa objekta robežas. Grafiskās kartes sagatavotas Rīgas teritorijai, atsevišķi izdalot RVC. Nekustamā īpašuma robežas, RVC apbūve un ūdeņi no Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam (kartes pamatnes autors: Rīgas pilsētas pašvaldība, 2006–2013).

Lejupielādēt pētījuma sadaļas:

Datubāze

Aptauja

Plakāts

Karte RVC:

1991. gads

1992. gads

1993. gads

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013.gads

Rīgas karte:

1991. gads

1992. gads

1993. gads

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex