Šīs izpētes mērķis ir uz viena dzīvojamā kvartāla parauga analizēt daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla lietotāju-iedzīvotāju un zemes īpašnieku saikni ar mājokļa vidi, rezultātā raksturojot attiecības starp lietotājiem-iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem.

Fakti un skaitļi:

gads:

2013

veica:

SIA «SKDS»

kopa:

13 zemesgabali

budžets:

5000 EUR

Šīs izpētes mērķis ir uz viena dzīvojamā kvartāla parauga analizēt daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla lietotāju-iedzīvotāju un zemes īpašnieku saikni ar mājokļa vidi, rezultātā raksturojot attiecības starp lietotājiem-iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem. Mājokļu vide šajā gadījumā ir apstākļu kopa, kas sastāv no fiziskiem apstākļiem (ēkām, infrastruktūras, apstādījumiem), sociāliem apstākļiem (citiem iedzīvotājiem, kaimiņiem, apmeklētājiem un attiecībām ar tiem),  un administratīviem apstākļiem (apsaimniekošanas, pārvaldes un normatīviem aspektiem).

Izpētes uzdevums

Iedzīvotāju-lietotāju un zemes īpašnieku vajadzību un vīzijas apzināšana (saikne ar mājokļa vidi) par esošajām problēmām un iespējamo teritorijas attīstību. Iedzīvotāju attieksmes izvērtējums pret esošo dzīves vides funkcionalitāti, estētiku, vērtībām un attīstības idejām, kā arī gatavība līdzdarboties dzīves telpas uzlabošanai. Mikrorajonu lokālās teritorijas profilēšana atbilstoši iedzīvotāju esošajam un prognozējamajam sastāvam un pilsētvides funkcionalitātei.

 

Pētījuma secinājumi tika eksponēti Latvijas ekspozīcijas katalogā Venēcijas Biennālē 2014. gadā

Pētījuma prezentācija

Pētījuma atskaite