Pētījumi un diskusijas 2011

(autori: Neils Balgalis, Lolita Čače, Iveta Grīviņa, Ronalds Krūmiņš
(SIA «Grupa 93»))

šķēršļi apstādījumu veidošanas realizācijai ielai atvēlētās teritorijas robežās,
ielas telpas apstādījumu struktūras veidošanas analīze saistībā ar pazemes inžnenierkomunikāciju izvietojumu, Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas piemērs
(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» sadarbībā ar SIA «Grupa 93»)

(autori: Andris Kronbergs, Vilnis Uzors, Madara Eisaka
(SIA «Projektēšanas birojs «Arhis»»))

(autors: Juris Poga
(SIA «Arhitekta J. Pogas birojs»)))

(autors: Edgars Bērziņš
(SIA «Arhitekta Edgara Bērziņa birojs»))

Ar projektu materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).