Manuskripti

Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu

Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra
«Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Autors: Jānis Lejnieks
Literārā redaktore un korektore Guna Pence
Tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš
Angļu teksta korektore Iveta Boiko
Tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina
Krievu teksta korektore Tatjana Gubina
Māksliniece Zane Ernštreite
Attēlu apstrādātājs Jānis Veiss
Laiks: 2012. gads Izmantoti materiāli no Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Arhitektūras muzeja, Ilvara Metnieka, Vinetas Stīpnieces, Dainas Dannebergas un autora personiskā arhīva un Latvijas Arhitektūras muzeja, izdevniecības «Lilita»,  Dailes teātra, Jura Kalniņa, Laimoņa Stīpnieka un Indriķa Stūrmaņa fotogrāfijas.

Grāmata lejupielādei:
Marta Staņa - grāmata.pdf