Izstāžu materiāli

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Izpildītāji: «Zaigas Gailes birojs», «Jelgavas tipogrāfija»
Tirāža: 3000 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2009. gads

Teksts: Jānis Krastiņš
Redakcija: Zanda Redberga
Tulkojums: Inta Liepiņa
Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Gints Šteins
Dizains: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Izpildītāji: «H2E», «Dardedze Hologrāfija»
Tirāža: 1000 + 1000 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2010. gads