Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Autors: Jānis Krastiņš
Redaktore: Zanda Redberga
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Salicējs: Gints Šteins
Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā opera, «Sintija Vaivade_Arhitekte», «Graf X», «Sīlis, Zābers un Kļava»
Izpildītājs: «Jelgavas tipogrāfija»
Tirāža: 1000 eksemplāru + 200 eksemplāru
Vieta: Rīga
Laiks: 2010. gads, 2011. gads

Grāmatas interesenti var saņemt Rīgas pašvaldības aģentūrā «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni (+371) 67105941. Grāmata elektroniskā formātā latviešu un angļu valodā SMELINGS-WEB.pdf
Grāmatas pielikums SMELINGS-IELIMES-WEB.pdf