Teksts: Jānis Krastiņš
Redakcija: Zanda Redberga
Tulkojums: Inta Liepiņa
Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, Andris Tone, Aigars Altenbergs
Dizains: Miķelis Baštiks

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte un birojs «Sintija Vaivade_Arhitekte»
Izpildītāji: dizaina birojs «Asketic» un poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»
Tirāža: 1500 ekspemplāru latviešu valodā + 1500 eksemplāru angļu valodā
Vieta: Rīga
Laiks: 2010. gads

Pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» izveidotos un atbalstītos izdevumus var saņemt birojā Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš pa tālruni ((+371) 67105941) sazinoties ar biroja administratori.