Teksts: Jānis Krastiņš

Redakcija: Zanda Redberga

Tulkojums: Inta Liepiņa

Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, Andris Tone, Aigars Altenbergs

Dizains: Miķelis Baštiks

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte un birojs «Sintija Vaivade_Arhitekte»

Izpildītāji: dizaina birojs «Asketic» un poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»

Tirāža: 1000 + 1000 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2010. gads

 

Buklets PDF

Pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» izveidotos un atbalstītos izdevumus var saņemt birojā Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš pa tālruni ((+371) 67105941) sazinoties ar biroja administratori.