Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds un pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Teksta autore: Daina Lāce

Zinātniskā redaktore: Elita Grosmane

Literārā redaktore: Māra Ņikitina

Korektore: Kristiāna Ābele

Tulkotāja: Stella Pelše

Mākslinieks: Aivars Sprūdžs

Tirāža: 1000 + 500 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2011. gads

Lāce D. Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. Rīga: Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2011.

Pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» atbalstījusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdevuma «Latvijas Mākslas akadēmijas ēka» veidošanu latviešu un angļu valodā. Tas ļāvis turpināt sēriju «Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi», kuras zinātniskā redaktore ir Elita Grosmane un kurā jau publicēti ceļveži: «Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka» (2009) un «Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca» (2000).

Bukleta «Latvijas Mākslas akadēmijas ēka» fails
Bukleta «The Building of the Latvian Academy of Art» fails

Pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» izveidotos un atbalstītos izdevumus var saņemt birojā Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš pa tālruni ((+371) 67105941) sazinoties ar biroja administratori.

Nams, kurā no 1940. gada atrodas Latvijas Mākslas akadēmija, 20.gadsimta sākumā celts pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa (Wilhelm Bockslaff, 1858–1945) projekta Rīgas biržas apvienības komercskolas vajadzībām. Ceļvedis «Latvijas Mākslas akadēmijas ēka» iepazīstina ar ēkas būvvēsturi un plānojumu, palīdz saskatīt pagātnes mantojuma liecības augstskolas telpās un iepazīstina ar neogotisko formu valodu, kuras lietojums šo būvdarbu padarījis par izteiksmīgu akcentu Rīgas centra apbūvē.

Izdevums ilustrēts ar 48 vēsturiskiem un mūsdienu attēliem, kuru vidū īpaši jāizceļ Vilhelma Bokslafa oriģinālprojekts (1902) un viņa darinātie fasāžu akvareļi. Tā sagatavošanā izmantoti materiāli no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Arhitektūras muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Baltijas Centrālās bibliotēkas un SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» krājumiem.

Ceļveža autore Daina Lāce ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece, kas specializējusies 19. gadsimta arhitektūras vēsturē un 2010. gadā aizstāvējusi disertāciju «Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)». Viņas publikāciju vidū ir ceļvedis «Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca» (2000) un raksti Latvijas un Vācijas zinātniskajos izdevumos.