Bukleti

Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Autore: Daina Lāce

Fotogrāfs: Aivars Siliņš

Redaktore: Zanda Redberga

Tulkotāja: Inta Liepiņa

Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca

Izpildītāji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, dizaineru birojs «H2E», poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»

Tirāža: 1000 eksemplāru latviešu valodā + 1000 eksemplāru angļu valodā

Vieta: Rīga

Laiks: 2011. gads

Teksts: Jānis Krastiņš

Redakcija: Zanda Redberga

Tulkojums: Inta Liepiņa

Fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, Andris Tone, Aigars Altenbergs

Dizains: Miķelis Baštiks

Pasūtinātājs: «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Atbalstītāji: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas Tehniskā universitāte un birojs «Sintija Vaivade_Arhitekte»

Izpildītāji: dizaina birojs «Asketic» un poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»

Tirāža: 1000 + 1000 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2010. gads

Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds un pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»

Teksta autore: Daina Lāce

Zinātniskā redaktore: Elita Grosmane

Literārā redaktore: Māra Ņikitina

Korektore: Kristiāna Ābele

Tulkotāja: Stella Pelše

Mākslinieks: Aivars Sprūdžs

Tirāža: 1000 + 500 eksemplāru

Vieta: Rīga

Laiks: 2011. gads

Lāce D. Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. Rīga: Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2011.

Pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» atbalstījusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdevuma «Latvijas Mākslas akadēmijas ēka» veidošanu latviešu un angļu valodā. Tas ļāvis turpināt sēriju «Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi», kuras zinātniskā redaktore ir Elita Grosmane un kurā jau publicēti ceļveži: «Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka» (2009) un «Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca» (2000).