25. Apr

Ņemot vērā pētījuma un projekta specifiku, kvartālu izvēle tika vadīta pēc trīs galveniem kritērijiem: 1–sociālai un telpiskai daļai svarīgākais izvēles kritērijs ir kvartālu morfoloģiska uzbūve un šī uzbūve ir saistīta ar kvartāla uzbūves periodu; 2–tehniskai daļai bija svarīgi izvēlēties kvartālus kuros ir “pārstāvēti” izplatītākas dzīvokļu namu kvartālu sērijas, 3–sabiedrības veselības daļai svarīgi bija izvēlēties kvartālus dažādajās pilsētas daļās, tādā veidā saprotot kurās daļas iedzīvotāju veselību ietekme pilsētvides kvalitāte un kāds ir šīs ietekmes raksturs.

21. Apr

Projekta ietvaros tika veikti zinātniski pētījumi, kur tika ietvertas četras daļas - Tehniskā, Vides, Sociālā un Telpiskā, kā arī Sociālekonomiskie aprēķini.

18. Apr

2016.gada martā un aprīlī Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” veica socioloģisko aptauju ar mērķi apzināt dzīvokļu īpašnieku un īrnieku sapratni par savas dzīvesvietas iespējām pielāgoties klimata pārmaiņām. 

18. Mar

Projekta ietvaros tika organizēti semināri par Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrprajonu ilgtspējīgu attīstību, kuri bija publiski pieejami jebkurai ieinteresētajai personai. 

18. Mar

Lai dalītos ar realizētā pētījuma progresu, pētnieki ar ziņojumiem piedalījās Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un EcoBalt2016 (Igaunija) zinātniskajās konferencēs, kā arī tika publicēts zinātniskais raksts žurnālā BREEM.

19. Feb

Fokusa grupu mērķis ir eksploratīvi izpētīt iespējamo Rīgas dzīvokļu namu kvartālu pilsētvides pielāgošanos stratēģiju klimata pārmaiņām.