VASARAS SKOLA - 2015

Projekta ietvaros 2015.gada augustā projekta pētnieka Toma Briča vadībā norisinājās Vasaras skola, kurā studenti apguva teoriju un praksi par:

  • PILSĒTAS KLIMATA UN SPECIFISKAJIEM METEOROLOĢISKAJIEM REŽĪMIEM;
  • SILTUMA SALAS FENOMENU (SSF);
  • SSF NOVĒROJUMIEM RĪGAS DZĪVOKĻU NAMU KVARTĀLOS.

Prezentācija pieejama šeit.

Vasaras skolas ietvaros Rīgas mikrorajonos tika veikti lokāli gaisa temperatūras mērījumi un iegūtā informācija tik prezentēta vairākos semināros.

 Rīgas mikroklimata pētījums
 Vasaras skola - 2015 mērījumu rezultāti

Paveiktais darbs Vasaras skola -2015 ir apkopots un pieejams divos pētījumos:

Klimata pārmaiņas Pasaulē un Rīgā T. Bricis;
Mikroklimatiskie mērījumi T. Bricis.