Šeit ir pieejamas projekta progresa un noslēguma prezentācijas.

P1: pētījuma plāns

P2: pētījuma progress

P3: referāta LU ĢZZF konferencē prezentācija

prezentācija Dānijas Karaliskās Mākslas akadēmijas studentiem:

P4: pētijuma progress

gala prezentācija: