Pilsētas arhitekta dienests

ZINĀŠANAS, EKONOMIKA UN DZĪVE PĀRDAUGAVĀ
DOKUMENTĀLI PĒTNIECISKA VIDEO FILMA KONFERENCEI

Šī gada Reinholda Šmēlinga konferences tēma ir Pārdaugavas attīstība zināšanu ekonomikas kontekstā, pievēršot uzmanību Pārdaugavai kā Zinātnes un inovāciju centram, kas sekmē zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģiju un dod attīstības impulsu ne tikai Pārdaugavai un Rīgai, bet arī visai Latvijai.

Video stāstījums iezīmē šī brīža Pārdaugavas ainavu un ilustrē tās daudzveidību. Vietējie iedzīvotāji un apkārtnē strādājošie atklāj savas sajūtas un viedokli par ikdienu Pārdaugavā, vietas šarmu un priekšrocībām, publiski izskanējušo attīstības vīziju iespējamo ietekmi uz apkaimes dvēseli. Latvijas lielākās augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte - iezīmē savus vērienīgos attīstības plānus, kā arī to iekļaušanos Pārdaugavas pilsētvidē. Vērienīgā augstskolu izplešanās apskatīta Rīgas attīstības plānu kontekstā, vērtētas potenciālās problēmsituācijas un to iespējamie risinājumi, apskatīta arī Pārdaugavai specifikā ainava – plašās zaļās teritorijas, vēsturiskā koka apbūve un pastaigām draudzīgā vide.

FILMAS TAPŠANU ATBALSTA: