Izstāde

IZSTĀDE “MICRORAYON FUTURES—MIKRORAJONA NĀKOTNES”

Mikrorajoni ir masīvi tipveida mājokļu projekti, kurus apdzīvo 80 miljoni cilvēku visā pasaulē. Rīgā mikrorajonos patlaban dzīvo vismaz 65% no kopēja iedzīvotāju skaita. Vairums mikrorajonu un to ēku jau ir sasnieguši vai drīzumā sasniegs būvniecības sākumā paredzēto 50 gadu “kalpošanas” termiņu, kas raisa nopietnus jautājumus par šo namu tālāko nākotni.

Jau trīs gadus Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbojās ar arhitektu biroju “Emergency Architecture and Human Rights” (EAHR). Šīs sadarbības tēma ir humanitāras problēmas, kuras pastāv Rīgas mikrorajonos—konflikts starp zemes īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem Pēckara dzīvojamos rajonos. Rezultātā, vairākas projektēšanas stratēģijas arhitektūras intervencēm tika izstrādātas lai mazinātu pastāvošos konfliktus un trūkstošo nosacījumu ilgtspējīgai attīstībai radīšanai.

EAHR šajā laika posmā izstrādāja vairākas mācību programmas arhitektūras augstskolām pasaulē lai rastu risinājumus mikrorajona problēmām Latvijā un lai replicējamu radītu prototipu: darbnīca “5 x 5” Rīgā, Latvijā, 2014. gada maijā; darbnīca Čīlē, 2014. gada septembrī; R. Šmēlinga konferencē Rīgā 2014. gada oktobrī; semestra kurss projektēšanā Sardīnijā, no 2014. gada septembra līdz 2015. gada janvārim; un semestra kurss Dānijā no 2016. gada februāra līdz jūnijam.

Izstādi izstrādājuši Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas Arhitektūras skolas maģistrantūras programmas “Urbānisms un sociālās pārmaiņas” (Urbanism and Societal Change) studenti, un tajā atspoguļoti vairāki pētījumi par Rīgas mikrorajonu izaicinājumiem un iespējām. Izstāde atklāj gan vispārējo mikrorajona tēmu, tā dažādās tipoloģijas un citus aspektus, gan ierosina pozitīvas iejaukšanās scenārijus konkrētās vietas vidē.

Pētījumi raisījuši vairākus jautājumus: vai iespējamas jaunas estētiskas un funkcionālas iespējas Rīgas mikrorajonos? Vai demogrāfiskā spriedze starp centru ar augošo tukšo ēku skaitu un blīvi apdzīvotajiem mikrorajoniem, varētu izsaukt abpusēji veiklu atbildes reakciju un izpratni par sociālu aktīvismu?

Izstādes atklāšanu trešdien,  š.g. 26. oktobrī pulksten 15:00, Rīgas Domes otra stāva balkonā (Rātslaukums 1, Rīga LV-1539).
Izstāde skatāma no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 16:00 no 26.10.2016 līdz 16.11.2016.


 

EXHIBITION “MICRORAYON FUTURES—MIKRORAJONA NĀKOTNES”

The microrayon is a massive project housing an estimated 80 million people worldwide. In Riga, at least 65% of the residents reside in microrayons. Long integrated in the city and social fabric of urban life, many of the microrayon districts and buildings however, have just reached, or are about to reach, the end of their anticipated fifty year lifespans, raising important questions over their futures.

For three years already, Office of the Riga City Architect   cooperates with the architectural practice “Emergency Architecture and Human Rights” (EAHR). The topic of this cooperation is humanitarian emergencies which are present in microrayon—a conflict among land and apartment owners in post-war housing estates in Riga (further—microrayons). As a result of this cooperation, some design strategies for architectural interventions were developed in order to mitigate current conflicts among different owners and creation of conditions for economically and sustainable development of the microrayon.

EAHR has promoted and developed several academic research programs in order to find a solution for microrayon issues in Latvia as a prototype case study, which could be applied in other countries:  “ 5 x 5 “ workshop in Riga, May 2014; workshop in Chile, September 2014;  Reinhold Schmaeling conference in Riga, Latvia, October 2014;   Semester course in Alghero, Sardinia, Italy September 2014 – January 2015; and, finally, as a semester course in Denmark, February – June 2016.

Developed by masters program in the Urbanism and Societal Change at the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, this exhibition presents several explorations into the challenges and opportunities of microrayon areas, focusing on those located in Riga: Purvciems, Imanta, as well as some areas in the Historical centre. The exhibition attempts to both unfold the general theme of the microrayon, its different typologies and so forth, as well as proposing interventions on the particular site specific settings.  

The explorations raise a number of different questions: Could there be new aesthetic pleasures and functional possibilities? Could the demographic tension between the city center, with its empty buildings, and the densely inhabited microrayons, call for equally agile response and a sense of societal activism? and others.

Exhibition opening   on Wednesday, October 26th at 15:00, balcony on the 2nd floor of Riga City Council (Rātslaukums 1, Rīga LV-1539).
Exhibition is open from Monday to Thursday 9:00—17:00, on Friday 9:00—16:00 from 26.10.2016 till 16:11.2016

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex