r 10

Lāsma Ivaska ir pilsētattīstības ekonomiste, kas specializējas sabiedrības līdzdalības jautājumos. Studējusi politoloģiju Glāzgovas Universitātē (Lielbritānija) un pilsētu inženierekonomiku Rīgas Tehniskajā universitātē.
2014.–2018. gadā vadījusi Tirgus pētījumu daļu biznesa konsultāciju uzņēmumā “Gateway & Partners” un bijusi “Innovation Norway” asociētā konsultante Latvijā.

Pēdējā gada laikā iesaistīta lekciju cikla organizēšanā par iedzīvotāju veidotu pilsētu “Kompass”, kā arī izstrādājusi pētījumu par apkaimju attīstības biedrību un Rīgas pašvaldības iestāžu komunikāciju.
Aktīvi darbojas nevalstiskajā sektorā un ir viena no biedrības “Repair Cafe Riga” dibinātājām un valdes locekle.

 

RĪGAS BRĪVOSTA UN PIEGULOŠĀS APKAIMES: CEĻĀ UZ SADARBĪBU

Rīgas Brīvostas attīstības stratēģija 2018. gadam un saistītais rīcības plāns norāda uz vīziju par ostu kā sociāli atbildīgu organizāciju, kas veido ciešu sadarbību ar apkārtnes iedzīvotāju biedrībām.

Tā kā šis desmitgades plāns tūlīt noslēgsies, ir īstais brīdis noteikt, vai veiksmīgi rasts kompromiss starp ostas ekonomiskajām interesēm un iedzīvotāju labklājību un vai stratēģijā izvirzīto vīziju par realizētu uzskata arī tuvāko apkaimju biedrības.

Apkopojot dažādu iesaistīto pušu viedokļus, kā arī balstoties uz sabiedrības līdzdalības teorētiskajiem modeļiem, prezentācijā tiks ieskicēta ostas un biedrību pašreizējā sadarbība, identificēti galvenie problemātiskie aspekti, kā arī piedāvāti potenciālie mehānismi sadarbības uzlabošanai.

 

Ielādēt prezentāciju

File name: 10_prezentacija_Ivaska.pdf

392 125

 


 

ORGANIZĒ:

ATBALSTA: