KONFERENCES GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ROPRīga pilsētas un OSTAS vēsture, kā arī ekonomiskā attīstība ir cieši saistītas viena ar otru, tādēļ loģisks solis veidojot šī gada Reinholda Šmēlinga konferenci “Rīdzinieks un Osta. Telpiskās un mentālās pārmaiņas 100 gados” bija apvienot konferences organizatoru un Rīgas Brīvostas pārvaldes spēkus un zināšanas.
Rīgas Brīvostas pārvalde tiecas kļūt aizvien atvērtāka sadarbībai ar sabiedrību, tāpēc pilsētnieku iesaiste kopējas nākotnes apspriešanā gūst īpašu nozīmi ostas ikdienas darbībā.


KONFERENCI ORGANIZĒ:

KONFERENCI ATBALSTA:

 

 


INFORMATĪVI ATBALSTA:

. .