Sēdes protokols 1. (92) 2016. gada 6. janvārī

Sēdes protokols 2. (93) 2016. gada 10. februārī

Sēdes protokols 3. (94) 2016. gada 25. maijā

Sēdes protokols 4. (95) 2016. gada 7. septembrī

Sēdes protokols 5. (96) 2016. gada 16. novembrī

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā paveiktais 2016. gadā (sk. šeit)