Sēdes protokols 1. (79) 2014. gada 20. martā

Sēdes protokols 2. (80) 2014. gada 17. aprīlī

Sēdes protokols 3. (81) 2014. gada 19. jūnijā

Sēdes protokols 4. (82) 2014. gada 1. oktobrī

Sēdes protokols 5. (83) 2014. gada 10. decembrī

PĀRSKATS PAR RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJĀ APSKATĪTAJIEM PROJEKTIEM UN
JAUTĀJUMIEM