RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2009. gada 23. aprīlī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

5.[47.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:

Kolēģijas locekļi: A. Kronbergs, J. Dambis, S. Ņikiforovs, E. Bērziņš, A.Sīlis, A.Cinis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs;
Rīgas  pilsētas arhitekta birojs: R. Bula;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale, I. Sirmā;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: D. Bērziņa, E. Raņķis, J. Kārkliņš u.c.
Pasūtītāju pārstāvji: I. Stepanovs;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – „Diena”, M. Vilemsons – „Leta”, Z. Zablovska – BNS.

Sēdi vada:  J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Detālplānojums zemes gabalam Hospitāļu ielā.
  Projektētājs: SIA „Damsijas”;
  Pasūtītājs: SIA „Rīgas namu aģentūra”.
 2. Nissan autosalona jaunbūve Kārļa Ulmaņa gatvē 71, attīstības priekšlikums.
  Projektētājs: SIA „VV Projekts”, arhitektu birojs „Salto” [Igaunija];
  Pasūtītājs: SIA „Motocentrs”.
 3. Biroju un dzīvojamo ēku komplekss Krišjāņa Barona ielā 54/58; attīstības priekšlikums.
  Projektētājs: SIA „K&J Partners”;
  Pasūtītājs: SIA „Centra remonts 2”.

Kolēģijas lēmums: 1. Detālplānojums zemes gabalam Hospitāļu ielā. 1.1. Atzīmēt, ka detālplānojuma atbilstība normatīvajiem dokumentiem rūpīgi izvērtējama.
1.2. Atzīt, ka detālplānojums zemes gabala Hospitāļu ielā attīstības priekšlikumam devis pozitīvu pienesumu  attiecībā uz projektējamās dzīvojamās ēkas izvietojamu izejot no esošās   apbūves nepieciešamās insolācijas nodrošināšanas, kā arī uz piekļūšanu zemes gabalam un teritorijas  apzaļumošanu.                              
1.3. Iebraucamā ceļa no Valdemāra ielas puses atzaru pie esošās dzīvojamās ēkas Valdemāra ielā  paredzēt  ārpus ielas sarkanajām līnijām. 2. Nissan autosalona jaunbūve  Kārļa Ulmaņa gatvē 71, attīstības priekšlikums. 2.1. Atzīt, ka igauņu arhitektu biroja izstrādātais autosalona projekta mets visumā akceptējams, pilnveidojot  to detaļās.
2.2. Pilsētplānošanas   pārvaldes un Būvvaldes ziņā atstājams:
-      noteikt Kārļa Ulmaņa gatves apbūves līnijas un prettrokšņu pasākumu veidu, atzīmējot ka no ielas telpas kvalitātes viedokļa vēlamā apbūves līnija – 9m,
-      noteikt vai panduss automašīnu eksponēšanai uzskatāms par būves daļu vai labiekārtojuma elementu.
2.3. Vietējās piebraucamās joslas realizācija izvērtējama no finansiālā un juridiskā viedokļa.
2.4. Koriģējama piebraukšana zemes gabalam no Mežotnes ielas puses. 3. Biroju un dzīvojamo ēku komplekss Krišjāņa Barona ielā 54/58; attīstības priekšlikums. 3.1. Atzīmēt, ka atklātā projektu metu konkursā uzvarējušais projekts, ievērtējot konkursa žūrijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 17. 09. 2008.g. sēdes ieteikumus guvis pozitīvu attīstību t. sk. attiecībā uz objekta  iekļaušanu pilsētvidē - apjomu izvietojumu iekšpagalmā un kvartālu šķērsojošās pasāžas kā publiskas ārtelpas izveidošanu.
3.2.  Lūgt Būvvaldi izvirzīt prasību pasāžas realizēšanai arī pārējos ar tās izveidošanu saistītos zemes gabalos kvartālā starp Krišjāņa Barona, Stabu, Marijas un Ģertrūdes ielām.
3.3. Projektējamās biroju ēkas Krišjāņa Barona ielas fasādes risinājums atstājams projekta autoru ziņā.
3.4. Atzīt, ka piedāvātais ēkas Ģertrūdes ielā 52 pretugunsmūri  nosedzošā  apjoma arhitektoniskais risinājums nav atbalstāms. Šī apjoma realizācija un tās termiņi atstājami objekta pasūtītāja ziņā.
Nolūkā sakārtot Krišjāņa Barona ielas ainavu dotajā kvartālā iespējams arī ēkas  Ģertrūdes ielā 52 pretugunsmūra arhitektoniska noformējuma variants.
3.5. Jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas Domes Pilsētas attīstības komitejā sagatavojami papildus iekškvartāla apbūves  pilsētbūvnieciskā un arhitektoniskā risinājuma vizualizācijas materiāli.

A. Kronbergs
J. Dambis
S. Ņikiforovs
E. Bērziņš
A. Sīlis
A. Cinis
J. Dripe