Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” (dibināta 1924. gadā)

 • Egons Bērziņš
 • Jānis Dripe
 • Andris Kronbergs
 • Gints Sūna
 • Vilnis Šlars

Biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība” (dibināta 1924. gadā)

 • Raimonds Eizenšmits
 • Ilmārs Leikums

Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde

 • Juris Dambis

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

 • Ilze Purmale

Rīgas pilsētas būvvalde

 • Lolita Sarma
 • Viesturs Brūzis  – jautājumos, kas skar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonu vai attiecas uz objektiem, kas iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai atrodas apbūves aizsardzības teritorijās.

Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” (dibināta 1955. gadā)

 • Sabīne Skudra

Biedrība “Urban Institute” (dibināta 2012. gadā)

 • Helēna Gūtmane

Biedrība “ICOMOS Latvija” (dibināta 2011. gadā)

 • Jānis Krastiņš

Biedrība “Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”” (dibināta 2017. gadā)

 • Oto Ozols

Biedrība “Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija” (dibināta 1993. gadā)

 • Juris Monvīds Skalbergs

Biedrība “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” (dibināta 1996. gadā)

 • Andis Kublačovs

Biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” (dibināta 1988. gadā)

 • Andrejs Broks