Š.g. 16. janvārī notiks Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde par “Rail Baltica” Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas mezgla pārbūvi posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai.

Kolēģijā izskatīsim “Rail Baltica” Centrālās Dzelzceļa stacijas mezgla pārbūves ieceres, arhitektūras un pilsētbūvniecības risinājumu (posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai) projekta virzību pēc metu konkursa un aktuālajiem jautājumiem. Kolēģijā uzklausīsim divas prezentācijas. Pirmā būs SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) prezentācija par projekta aktuālajiem arhitektūras risinājumiem, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā un projekta daļas virzību, aktuālos pilsētbūvnieciskos jautājumus (PLH Arkitekter un COWI vīziju un risinājumus projekta sasaistei ar Stacijas laukumu, Gogoļa ielu, centrāltirgus un 13.janvāra ielu). Otrā būs arhitektu apvienības O+R+V+E+L prezentācija par Dzelzceļa stacijas apkārtnes pārbūves vīziju un risinājumiem, iespējām un vēlmēm pazemes un  virszemes telpā (tās izmantošanu, transporta savienojumiem ar un ap centrālo Dzelceļa staciju).

Kolēģijā uzklausīsim viedokļus un diskutēsim par Centrālās dzelzceļa stacijas un tilta sliežu ceļu pārbūvi (D&B iepirkuma uzstādījumi), tajā skaitā par jaunveidojamo telpu zem estakādes un uzbēruma (to mērķi, izmantošanu, sasaisti un dizainu) un Stacijas apkārtnes pilsētbūvniecisko vīziju un risinājumus (kas ietver 13.janvāra ielu, Stacijas laukumu, Gogoļa ielu un tirgu, kā arī satiksmes pārkārtojumos Stacijas apkārtnē, tajā skaitā Starptautiskās un reģionālās autoostas un sabiedriskā transporta, velo un kuģīšu transporta savienojumus ar dzelzceļa staciju) kontekstā ar nepieciešamajām pārmaiņām objekta veiksmīgai iekļaušanai Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidē un pilsētas mobilitātes sistēmā (t.sk. par risinājumiem, kas atbalstāmi turpmākai īstenošanai vai nepieciešamajām pārmaiņām, pārbūvēm, un ko būs nepieciešamas īstenot līdz 2022./2026.gadam).

Ņemot vērā, ka turpmākajā projekta īstenošanas gaitā juridiski ir iespējams izmantot visu piecu godalgoto metu idejas, EDZL mājas lapā ir pieejami metu konkursa piedāvājumi un žūrijas protokols: http://edzl.lv/lv/aktualitates/metu-konkurss.

Uz kolēģijas sēdi esam uzaicinājuši arī arhitektu apvienības O+R+V+E+L, “Rīgas satiksme”, AS “Rīgas Starptautiskā autoosta” un SIA “Linstow Center Management” pārstāvjus.