Par biroja kompleksa attīstību Krasta iela 99A 2015.gadā tika organizēts metu konkurss. Konkursu organizēja “Merks” saskaņā ar “Krasta SPV” lūgumu. Konkursa uzvarētāja projekts netika virzīts tālākai būvprojekta izstrādei. Tā vietā pieņemts lēmums turpināt darbu pie “BB Studija” meta, kuru 2007.gadā atbalstīja RPAB.

RPAB kolēģija, iepazīstoties ar konkursa un “BB Studija” priekšlikumiem”, atzina, ka nav nepieciešamība organizēt atkārtotu konkursu. “BB Studija” priekšlikums saņēma vienbalsīgu kolēģijas dalībnieku novērtējumu – iecere, pievēršot uzmanību formu modelējumu variācijām un apjomu kompozīcijai, ir attīstāma. Nepieciešama papildus analīze galvenajām objekta uztveres asīm – no Krasta ielas un Dienvidu tilta. RPAB kolēģijas dalībnieki vienprātīgi par pieņemamu atzina projektētāju un attīstītāju ieceri projektu attīstīt vairākās kārtās. Kvalitatīvākas apkārtējās publiskās vides izveidei kā ieteikums tika minēts iespēja potenciāli attīstīt saikni ar Daugavas malu, sadarbojoties ar kaimiņos esošo zemju īpašniekiem.

Sēdes noslēgumā, vērtējot RPAB kolēģijas darbu 2016.gadā, secināms, ka kolēģija bijusi efektīvs instruments tieši starpdisciplināro jautājumu risināšanā. Tie ir pietiekami komplicēti no dažādiem aspektiem – telpiskiem, estētiskiem, juridiskiem. Kolēģijas formāts vienmēr ir atvērts un skata procesus kopumā. Īpaša pateicība pienākas kolēģijas dalībniekiem par ieguldīto darbu un laiku. Kolēģijas darbs ir produktīvs, ekspertu secinājumi ir bijuši noderīgi projektu attīstītājiem. Kopumā 2016.gadā notikušas piecas RPAB kolēģijas sēdes, izskatot Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves virzību, diskutējot par Skanstes apkaime lokālplānojumu, “Rail Baltica” metu konkursa nolikumu, Zaķusalas attīstību, biroja kompleksa Krasta ielā 99A ieceri.