RUDENS SEMINĀRI GIDIEM PAR XXI GADSIMTA ARHITEKTŪRU RĪGĀ. Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11, 2016. gada novembrī un decembrī. 2016. gada rudenī turpinās Rīgas Pilsētas arhitekta biroja un pilsētvides producentu apvienības MANTRA organizētie semināri gidiem un interesentiem, kas šogad notiek jau divos ciklos. Atsaucoties uz iepriekšējos gados bieži norādīto vēlmi klausīties seminārus par mūsdienu Rīgā notiekošo un sekot aktualitātēm, rudens sesija turpinās pavasarī iesākto, līdz šim gidu apmācībā maz aptverto tematu – XXI gadsimta arhitektūra. Ja pavasarī apskatījām šī brīža restaurācijas/rekonstrukcijas procesus, tad novembrī un decembrī piedāvāsim gan regulāri lūgto Rīgas gada balvas tēmu, gan sniegsim plašāku skatījumu uz XXI gadsimta arhitektūru kopumā un, pavisam ne nejauši, ieskatīsimies šobrīd aktuālā Rīgas pilsētplānojuma vēstures, tagadnes un nākotnes annālēs. "Lekcijas mērķis ir radīt vispārēju priekšstatu par Rīgas pilsētas attīstību noteicošajiem pilsētplānošanas pamatdokumentiem, tajos ietverto filozofiju, galvenajiem priekšlikumiem un projektiem, kā arī to sasaisti ar īstenošanas realitāti. Galvenā uzmanība tiks veltīta Rīgas pilsētplānošanas dokumentiem, kas radīti un ir tikuši īstenoti kopš Latvijas neatkarības atgūšanas,” tā komentē lekcijas autors Andis Kublačovs. Semināri kā vienmēr notiks ik ceturtdienu Latvijas Arhitektu savienībā, Torņa ielā 11. Piedāvājam sarakstu ar rudens sezonas priekšlasījumiem un lektoriem: 17. novembris, 18:00. “Reģenerācija un izplūšana. Rīgas arhitektūra un pilsētvide pēc 2000. gada”. Lektors – arhitektūras platformas „A4D” galvenais redaktors Artis Zvirgzdiņš. 23. novembris, 18:00. “Kristiski par Rīgas gada balvas arhitektūrā laueātiem no teorētiska un praktiska skatupunkta”. Lektors – žurnāla “Latvijas Architektūra” galvenais redaktors, Dr.Arch. Jānis Lejnieks. 1. decembris, 18:00. "Rīgas pilsētas attīstība - plāni un realitāte" Lektors – Latvijas Teritoriālplānotāju Asociācijas valdes loceklis un Starptautiskās Pilsētu un reģionālo plānotāju savienības (ISOCARP) biedrs, PhD.Geogr. Andis Kublačovs. Pieteikšanās - līdz 2016.gada 14.novembrim, aizpildot pieteikuma formu šeit: https://goo.gl/forms/YUu1JhY7CWCWgaSr2. Lūdzam pieteikties atbildīgi - vietu skaits ierobežots. Pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” ir 2006. gadā izveidota Rīgas domes vadītājiem pakļauta organizācija, kuras mērķis ir sekmēt pilsētvides kvalitāti, ieguldot arhitekta kompetenci pilsētas attīstības procesos un projektos. Aģentūra ir profesionāls un uzticams sadarbības partneris visām tajos iesaistītajām pusēm, uzturot pašvaldības stratēģisko vīziju par Rīgu kā Baltijas reģiona metropoli. Būtiskākie elementi biroja darbības līdzekļu kopumā ir Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija, pētījumi, sabiedrības izglītošanas projekti un skate „Gada balva Rīgas arhitektūrā”. Ar to palīdzību tiek īstenots uzdevums veidot un paust profesionālu viedokli par rīdziniekiem nozīmīgiem ar pilsētvides pārmaiņām saistītiem jautājumiem. Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” ir nevalstiska profesionāla arhitektu organizācija, kas rūpējas par arhitektūras attīstību un popularizēšanu sabiedrībā. Tā piedalās arhitektūras politikas un likumdošanas veidošanā, veic arhitektu sertificēšanu un pārrauga arhitektu profesijas labas prakses standartu ievērošanu. Radošo pilsētvides stāstu un tūrisma risinājumu kompānija MANTRA (Mārtiņš Eņģelis) organizē, rada un producē gan ar tūrismu, arhitektūru, pilsētvidi un mākslu, gan ar vēsturi saistītus seminārus, notikumus, tūres, tekstus un akcijas. MANTRA rada stāstus ar nozīmi. Foto avoti: Rīgas Domes pilsētas attīstības departaments, Ansis Starks, Audrius Ambrasas Architects