27. oktobrī Rīgā notiks jau ceturtā starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference par Rīgas arhitektūras, pilsētplānošanas un pilsētbūvniecības aktualitātēm. Šogad konferences devīze ir - “Kā labi sajusties Rīgā?”, kas cieši saistīta ar centrālo šā gada konferences tēmu – rīdzinieku iespēju un tiesību paplašināšanai aktīvi iesaistīties pilsētas vides veidošanā un savas dzīves vides kvalitātes celšanā. Konferencē uzstāsies gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti, skarot tādas tēmas kā mikrorajonu revitalizācija un attīstība, likumdošana un sabiedrības līdzdalība, jauniešu iesaiste ilgstpējīgā pilsētvides plānošanā u.c. Uz konferenci aicināti gan projektu attīstītāji, gan arhitektūras, būvniecības un saistīto nozaru profesionāļi, kā arī ikviens aktīvs pilsētnieks, kam rūp pilsētas attīstība.

Šmēlinga konference “Kā labi [sa]justies Rīgā?” norisināsies ceturtdien, 2016. gada 27. oktobrī, kinoteātrī “K.Suns”, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85; sākums plkst. 9:30.

“Sabiedrības iesaiste un pilnvarošana lēmumu pieņemšanas procesā, jeb iespējošana, ir mūsdienās aktuālākā tēma ne vien pilsētplānošanā un pilsētvides veidošanā, bet arī socioloģijā un politiskajās zinātnēs,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis. “Sabiedrība ir veikusi zināmu attīstības posmu – no viensētas mentalitātes, kurā pašu spēkiem tika veidota mītne un saimniecību, ļoti daudzi no mums ir kļuvuši par pilsētniekiem, bet lēmumus par apkārtējās telpas un infrastruktūras veidošanu, kā arī uzturēšanu esam deleģējuši profesionāļiem. Komunālos saimniecības pienākumus noliekot pie malas, esam piedzīvojuši strauju zinātnes, kultūras un ekonomiskās vides attīstību – esam attīstījušies kā sabiedrība, tomēr procesā ir zudusi saite ar apkārtējo vidi un pilsēttelpu. Ironiski, ka šodien mums jārunā par to kā sevi atkal iesaistīt savas dzīves telpas un, līdz ar to, savas pilsētas veidošanā, jo tikai tā varam radīt vidi ko saucam sar savu. Tikai kopīgi uzņemoties atbildību varam veidot pilsētas arhitektūru, kas ļauj tās lietotājam sajusties gan kā radītājiem, gan atbildīgam lietotājiem, paturot tiesības ieviest izmaiņas dzīves kvalitātes celšanai,” skaidro G.Princis. 

Konferences mērķis ir turpināt iepriekšējos gados aizsākto sabiedrības un nozares profesionāļu diskusiju un stiprināt apziņu par zinātniski un ekonomiski argumentētas un metodiski pamatotas pilsētas attīstības redzējuma nepieciešamību. Svarīgi ir ne vien vienoties par kopīgu stratēģisku vīziju un tās ievaru, bet arī piedāvāt skaidru un izmērāmu rīcību kopumu, kas spēj mūs līdz šai vīzijai aizvest neskatoties uz mūsdienu ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un sabiedrību transformējošiem izaicinājumiem.

Šogad R.Šmēlinga konferences četrās daļās tiks apskatīta dažādas, uz iedzīvotāju iesaisti un pilnvarošanu vērstas, pilsētu attīstības teorijas un, iepazīstoties ar redzamākajiem labās prakses piemēriem tepat Rīgā, tiks mēģināts identificēt to kurš un kādos gadījumos ir jāpilnvaro līdzdarboties. Konferencē būs iespēja iepazīties ar ārvalstu studentu redzējumu par Rīgas iespējamo attīstību sarūkošas iedzīvotāju, neizmantoto namu, enerģijas neatkarības kā arī novecojošā Rīgas dzīvojamā fonda kontekstā. Konferences noslēguma daļā uzmanība tiks pievērsta arī nozīmīgajam jautājumam – kā par pilsētas attīstības redzējumu komunicēt ar sabiedrību un kā pati pilsēta komunicē ar tās iedzīvotājiem.

Sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu konferences ietvaros tiks prezentēti Dānijas Karaliskās mākslas akadēmijas Arhitektūras skolas maģistrantūras programmas “Urbānisms un sociālās pārmaiņas” studentu pētījumi par Rīgas mikrorajoniem un to atjaunošanas iespējām. Pētījumi tapuši studentu mācību vizītes laikā Rīgas mikrorajonos 2016. gada martā, veicot intervijas, apsekojumos un tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem un ekspertiem. Tiks izstādīti kopumā deviņi darbi - grafiskās planšetes, vairāki maketi, video prezentācijas. Darbi ir veltīti gan tipiskajiem pēckara mikrorajoniem – Purvciemam, Imantai, Ķengaragam, gan rūpnieciskām teritorijām, gan neapdzīvotajiem namiem Rīgas centrā.

Studentu pētījumi no šodienas, 26.oktobra, līdz pat 16. novembrim ir apskatāmi īpašā izstādē “Mikrorajona nākotnes”, kas izvietota Rīgas Rātsnama otrā stāva balkonā. Izstādes atklāšana notiks 26. oktobrī pulksten 15:00.

Interesenti aicināti reģistrēt savu dalību konferencē, kā arī iepazīties ar konferences materiāliem un referentiem, apmeklējot interneta vietni http://arhitekts.riga.lv/konference.

Rīgas pirmajam pilsētas arhitektam Reinholdam Šmēlingam veltīto populārzinātnisko konferenci ik gadu rīko Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs". Konferences nolūks ir kopā aicināt aktīvus sabiedrības pārstāvjus, arhitektus, būvniekus, plānotājus, politiķus un citus interesentus, lai diskutētu par pilsētai un nozarei svarīgiem jautājumiem, iepazītos ar jaunākajiem nozares pētījumiem un analizētu citu valstu pieredzi.