Šī gada 14. jūnijā Rīgas pilsētas arhitekta birojā notiks biroja iniciēta profesionāļu diskusija par nacionālā līmeņa akustiskās koncertzāles un konferenču centru iespējamo projektu turpmāku attīstību Rīgā. Diskusijas ietvaros ar koncertzāles projekta attīstību saistīto nozari profesionāļi – arhitekti, būvinženieri, plānotāji, mūzikas industrijas pārstāvji iepazīsies ar trīs iespējamo koncertzāles projekta ideju – konferenču un koncertu centru Skanstē, Rīgas Kongresu nama rekonstrukciju par multifunkcionālu centru ar koncertzāli un Zaķusalas konferenču centru – autoru prezentācijām un diskutēs par nepieciešamajām projektu arhitektoniskajām un pilsētvides kvalitātēm.

“Nacionāla līmeņa akustiskā koncertzāle un konferenču centrs kā prioritātes minētas vairākos stratēģiskos dokumentos, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030”, Nacionālajā attīstības plānā un Rīgas pilsētas attīstības programmā. Šī gada 20. aprīlī notika nozares profesionāļu un valsts pārvaldes pārstāvju diskusija par daudzfunkcionāla pasākumu centra izveidi Latvijas galvaspilsētā, kur tika pausts vienots viedoklis, ka šādu objektu trūkums mazina Latvijas ekonomikas, kultūras un tūrisma konkurētspēju starptautiskā vidē. Tomēr arī katra objekta arhitektūras risinājumi un konteksts (pilsētbūvnieciskā situācija) ietekmē objekta pastāvēšanas veiksmi un ilgmūžību. Diskusijas ietvaros tiks apskatītas un apspriestas projektu īstenošanas alternatīvas, minēto objektu īstenošanas koncepcija un principi Rīgā, kā arī projektu virzītājiem un lēmumu pieņēmējiem izvirzāmie kritēriji,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

Diskusijas kopsavilkumā tiks iekļauti šādi jautājumi:

Kāda ir pieredze un kas būtu jāzina lēmumu pieņēmējiem un jāņem vērā projektu attīstītājiem par koncertzāles un konferenču centra ietekmi uz pilsētvides kvalitāti?

Kā veicināt projektu arhitektūras kvalitāti (principi, kritēriji) un mazināt negatīvās ietekmes riskus?

Kas būtu akcentējams, domājot par plānoto objektu pielāgošanos klimata pārmaiņām un virzoties uz gudro, zaļo un iekļaujošo pilsētu ka stratēģisku mērķi ES līmenī?

Diskusija notiks Rīgas pilsētas arhitekta birojā Dzirnavu ielā 60A-21, laikā no plkst. 10 līdz 12.30 un tajā ir aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji.

Diskusijas dalībnieki:

Jānis Krastiņš, arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātes Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs;

Andis Sīlis, arhitekts, “Rīgas koncertzāle” projekta uz AB dambja autors;

Uģis Kaugurs, arhitekts/plānotājs, Latvijas Arhitektūras 2016.gada balva žūrijas loceklis;

Viesturs Celmiņš, sociālantropologs;

Gints Putniņš, Latvijas Pasākumu producentu asociācijas pārstāvis;

Dace Vilsone un Jānis Dripe, Kultūras ministrijas pārstāvji;

Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors, Rīgas pilsētas arhitekts.

Aicināti arī:

Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pārstāvis;

Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis.