Šī gada 25. maijā RPAB kolēģijas sēdē norisinājās diskusija par Rail Baltica Rīgas pasažieru stacijas metu konkursa nolikumu un arhitektūras programmas projektu. Valsts SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” sola visus neskaidros jautājumus konkursa nolikuma un programmas sakarā pilnveidot līdz jūlija sākumam. Kolēģijas locekļi pauda bažas par salīdzinoši īso priekšlikumu sagatavošanas termiņu (šobrīd plānots 4 mēneši) tik vērienīgam projekta, par plānoto žūrijas sastāvu, vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvaru, kā arī nolikuma kvalitāti. Šobrīd izskatās, ka vēl ir daudz tehnisku, tiesisku un procesuālu jautājumu, kas projekta attīstītājiem būs jāatrisina, lai projekts ar izpratni tiktu uztverts no profesionālās sabiedrības un, realizēts veiksmīgi un atbilstoši iepriekš uzstādītajām ambīcijām, laika un budžetam.

Ir jānovērš pastāvošie kvalitātes kontroles, ideju pārmantojamības un īstenošanas riski. Projekta virzītāji norāda, ka attiecībā uz dzelzceļu un stacijas teritoriju, METu konkursā iegūtais risinājums būs tieši tas, kas tiks nodots projektētājiem (Design&Build).

Viens no kolēģijas ieteikumiem ir rast iespēju METu konkursa rīkošanai divās kārtās, sakarā ar pašreiz pastāvošo nenoteiktību attiecībā uz konkursa tehnsikajām prasībām. Pastāv šaubas par to, vai žūrija spēs vienoties par labāko metu vienā kārtā. Tiek norādīts, ka papildus laika ieguldīšana padziļinātākā METu vērtēšanā varētu mazināt projekta īstenošanas termiņa, kvalitātes un izmaksu riskus.

Pastāv neskaidrība attiecībā uz metu konkursa risinājumiem ārpus dzelzceļa infrastruktūras robežām, tas ir ielas (13.janvāra iela un 11.novembra krastmala) un ielu apstādījumi, velojoslas, gājēju savienojumi, sabiedriskā transporta maršruti un cita infrastruktūra dzelzceļa mezgla pieejamības un vides kvalitātes pilnveidošanai. 

Kā plānots īstenot projekta caurspīdīguma principu visā tā īstenošanas gaitā, vai plānots pielietot Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) sistēmas?

Kopumā kolēģijas sēdē projekta attīstītājam tika ieteikts izvērtēt plānotā METu konkursa termiņu, žūrijas sastāva un nolikuma radītos riskus, veicināt caurspīdīgumu un tiekties uz rezultātu, kas ilgtermiņā nāks par labu gan projekta pasūtītājam, gan pilsētai.              

Prezentācja ir atrodama šeit