Informējam, ka Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pārceļas uz jaunām telpām un turpmāk būs pieejams Rīgā, Daugavpils ielā 31, LV-1003.