Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde Nr. 1 (109)

Šī gada pirmajā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē (#1 / 109), šī gada 28. janvārī plkst. 14:00 attālināti tika skatīti trīs jautājumi:

  1. Detāplānojuma redakcija teritorijai Brīvības gatvē 201 k-16
  2. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema ielā 38
  3. Nosacījumi lokālplānojuma grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

 

[1] Detāplānojuma redakcija teritorijai Brīvības gatvē 201 k-16

Pasūtītājs: SIA “Brīvības parks projekti”
Izstrādātājs: SIA “Grupa93”

Teritorija iepriekš apbūvēta industriāliem mērķiem (Fēnikss, Rīgas Vagonu rūpnīca”), bet šobrīd tajā plānota dzīvojamā apbūve (85’000 m2, 2’000 iedz.). Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūzdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

 

[2] Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema ielā 38

Pasūtītājs: SIA “Burdeks”
Projektētājs: SIA “Archab”

Projekta autori tiek aicināti izstrādāt vizualizācijas vides kontekstā un fasāžu risinājums integrēt apkārtējās vides (esošās ielu telpas) kontekstā. Papildus tam autori aicināti saņemt arī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas viedokli par piedāvāto risinājumu.

 

[3] Nosacījumi lokālplānojuma grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Mežaparka Rezidences”
Izstrādātājs: SIA "Diānas Zalānes projektu birojs"
Plašāka informācija skatāma portālā geolatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19178

Lokālplānojums paredz teritorijas pārplānošanu mainot iepriekš spēkā esošo lokālplānojuma redakciju (apstiprināts ar Rīgas Domes 13.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 259) Prezentētā lokālplānojuma iecere paredz teritorijas Dienvidu daļā iepriekš plānoto mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu aizstāt ar Daudzstāvu dzīvojamo apbūvi, kas mijas ar Jauktu darījumu teritoriju zonām, kurās iecerēta gan pilnīga biroju telpu izveide, gan jaukta biroju (30%) un dzīvojamo (70%) ēku būvniecība.

Mežaparka attīstības biedrības izceltie jautājumi:

  1. Ierobežot stāvu skaitu iecerētajā lokālplānojuma teritorijā nepārsniedzot 5 stāvus
  2. Paredzēt atbilstošus satiksmes organizācijas risinājumus
  3. Jau sākotnēji plānojuma grozījumos paredzēt vietas sabiedriskai apbūvei un labiekārtojumam (parki, skvēri, apstādījumi u.c.).