Dr. Saša Cenkova (Sasha Tsenkova)

Plānošanas un starptautiskās attīstības pasniedzēja

Kalgari universitātes Vides dizaina fakultātē
Kanāda

IZGLĪTĪBA

Doktora grāds plānošanā un ģeogrāfijā (Toronto Universitāte)
Humanitāro zinātņu maģistra grāds pilsētas studijās (Saseksas Universitāte)
Doktora grāds arhitektūrā (Prāgas Tehniskā universitāte)
Maģistra grāds arhitektūrā (Sofijas Universitāte)

AUTOBIOGRĀFIJA

Savā zinātniskajā darbībā galveno uzmanību vienmēr esmu pievērsusi starpnozaru pētījumiem. Mana specializācija ir ilgtspējīgas pilsētas, pilsētplānošana un pilsētu attīstības vadība, mājokļu politika un pilsētu attīstības salīdzinošā analīze. Veicot pētījumus un strādājot Pasaules Bankas, Eiropas Padomes un ANO uzdevumā, esmu piedalījusies dažādu mājokļu un pilsētplānošanas projektu īstenošanā vairāk nekā 20 valstīs Centrāleiropā, Austrumeiropā, Latīņamerikā un Centrālajā Āzijā. Esmu publicējusi 25 grāmatas un monogrāfijas par pētījumu rezultātiem, kā arī vairāk nekā 70 rakstus par pilsētvides politiku, pilsētvides atjaunošanu, pilsētu ilgtspējību un mājokļu politiku. Esmu saņēmusi starptautisku atzinību, vairākas prestižas balvas un stipendijas, piemēram, Killam Fellowship stipendiju, Urban Studies Fellowship pilsētas studiju stipendiju, Sasakavas (Sasakawa) stipendiju, Starptautisko miera stipendiju un Britu padomes balvu. Pēdējo 25 gadu laikā esmu lasījusi lekcijas par pilsētu ilgtspējību dažādās universitātēs, esmu bijusi vieslektore Zviedrijā, Skotijā, Latvijā, Nīderlandē, Austrijā un Bulgārijā. Labprāt kopā ar studentiem iesaistos dažādos pētniecības projektos Pilsētu, politikas un plānošanas laboratorijas ietvaros, un pēdējo astoņu gadu laikā esmu bijusi vairāk nekā 40 maģistra darbu vadītāja.

Mana pētnieciskā un profesionālā darbība aptver plašu tēmu un interešu loku, un tās var iedalīt divās tematiskās jomās, proti, mājokļu un pilsētvides salīdzinošā izpēte un ilgtspējīga pilsētplānošana. Pirms sāku strādāt Kalgari universitātē 1999. gadā biju izpētes projektu vadītāja vairāk nekā 20 pētniecības projektos, kuru kopējā vērtība ir 1 470 000 ASV dolāru.

STIPENDIJAS UN BALVAS (1996.–2012. g.)

 • Stipendiāte Sodertornas (Södertörn) universitātes Baltijas un Austrumeiropas studiju centrā, 2012.g.
 • Kanādas Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija, 2009.-2012. g.
 • ANO Eiropas Ekonomikas komisija, vides jautājumi, Ženēva, 2007. g.
 • Killam Resident Fellowship stipendija, Kalgari universitāte, 2007. g.
 • Viespētniece Delftas Tehnoloģiju universitātes OTB Pētniecības institūtā, Nīderlande, 2006. g.
 • Stipendiāte Kalgari universitātes Progresīvās politikas institūtā, Kalgari, 2005. g.
 • Starptautisko akadēmisko attiecību stipendija, Kanādas Ārlietu ministrija, Otava, 2004. g.
 • Pilsētas studiju žurnāla stipendija, 2003. g.
 • Goda stipendiāte, sociālās zinātnes, Glāzgovas universitāte, 2003. g.
 • Viespētniece Mājokļu un pilsētvides pētniecības institūtā, Jevle, Zviedrija, 2003. gada rudenī.
 • Biogrāfija iekļauta Amerikas Biogrāfiju institūta 12. izdevumā.
 • Kalgari universitātes Learning Commons Fellowship stipendija, 2001. g.
 • Pilsētu alianses balva City Alliance/Habitat Award par Sofijas pilsētas attīstības stratēģiju, 2001. g..
 • Amerikas Bibliogrāfijas institūta balva „Gada sieviete”, 1999. g.
 • Kanādas Sabiedrisko un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija doktorantūras studijām, 1998.–1999. g.
 • Kanādas Universitāšu un koledžu asociācijas stipendija, 1997. g.
 • Kanādas Sabiedrisko un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija doktorantūras studijām, 1996.–1997. g.

Sasha Tsenkova: Curriculum Vitae

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dr. Sasha Tsenkova, EVDS, University of Calgary (Kalgari universitātes Vides dizaina fakultāte)
2500 University Drive NW, Calgary, AB T2N 1N4 
tālr.: (+1) 403.220.2155; fakss: 403.284.4399
http://evds.ucalgary.ca/profiles/sasha-tsenkova
Pilsētu, politikas un plānošanas laboratorija: http://www.ucalgary.ca/cities/