Rīgas Kongresu nama jaunā zāle, otrdiena, 2013. gada 29. oktobris

10:00
1. Pētniecība. Moderators: Sandra Treija

Una Īle. Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās
Agnese Sofija Kusmane. Ikdienas dzīve jaunajos dzīvojamajos rajonos Rīga. Pilsētvides dizains, 1954 - 1985
Everyday Life in New Residential Areas in Riga: Urban Design, 1954-1985

Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa. Iedzīvotāju sociālais sastāvs un vajadzības dzīvojot daudzstāvu dzīvojamā rajonā.
Lolita Čače. Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība — esošās situācijas izpēte.
Renewal of large scale housing estates – studies of open space quality and usage
Edgars Berziņs.
Mērķi un kritēriji Rīgas pēckara mikrorajonu revitalizācijas kontekstā.
Objectives and criteria in the context of revitalisation of post-war residential districts of Riga

Kafijas pauze

13:00
2. Dizains. Moderators: Uģis Kaugurs

Aleksandrs Feļtins. Izpēte mikrorajona diversifikācijai: Paternu valoda lietotāju kontroles sekmējošām pilsētvides dizainam lielmēroga pēckara apkaimēs. 
Research on how to diversify microrayon. A pattern language for user control facilitating urban design in large postwar estates.
Ligita Breģe. Dizaina risinājumi kā labbutību veicinošs faktors Rīgas mikrorajonu pagalmos.
Design Solutions as a Factor Promoting Well-being in the Courtyards of Riga’s Housing Estates
Madara Laure. Publiskās telpas deficīts Rīgas pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos.
Mana Rīga. Pieredzēt pilsētu — Rīgas mikrorajonu dažādi raksturi un palešu mēbeles dzīves cikls vidē. 
Jomante Valiulyte. Bringing mass housing estates back to life by using sustainable urban design strategies.

Kafijas pauze

16:00
3. Stratēģija. Moderators: Arne Riekstiņš

Inga Raukas un Karin Tõugu: TAB vision competition "Recycling Socialism". Inga will share her experience as the jury member and Karin as the curator.

18:00

Sasha Tsenkova Improving Riga's Neighbourhoods: Strategic Priorities, Investment and Resilience (Publiskā lekcija)

* referātu secība var mainīties