(scroll down for English version)

Pirmais bloks. Pētniecība

Pirmajā daļā ir veltīta pētniecībai. Referenti izvirzīs hipotēzes kuras palīdz saprast mikrorajonu vides iedarbību, fokusēs mūsu uzmanību uz tematiem, kuri ir svarīgi mikrorajonu esošās situācijas un problēmu izprašanai.
Pētnieki definēs problēmas, apskatīs mikrorajonu vides telpiskās īpašības attiecībā pret tādām vērtībām kā patika, prezentēs veidus kā izzināt iedzīvotāju vēlmes atkarība no to vides sociālā sastāva, dos ieskatu pilotprojekta pilsētvides esošā situācijā, mēģinās definēt mikrorajonu ainaviskās kvalitātēs, paradīs kādā veidā var noteikt dzīvojamo namu pagalmu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, un izvirzīs hipotēzes par mikrorajonu ainavu veidojošiem elementiem un iespējām tās attīstīt.

Otrais bloks. Dizains/Transformācija/Projektēšana

Otrā daļa ir veltīta dizainam šī vārda plašākajā izpausmē — tām iespēju laukam, kas piemīt mikrorajoniem, lai atrisinātu problēmas vai radītu jaunu kvalitāti un vides pievienoto vērtību.
Kādā veidā dizains var sekmēt/radīt apstākļus sabiedriskā labuma attīstībai? Ko ar vienkāršo iniciatīvu un viegli dalāmām iemaņām var paveikt mikrorajonu nekurzemē? Kādā veidā formulējams mikrorajonu ārtelpas standarts? Kas trūkst lai mikrorajonos būtu pilnvērtīga publiskā telpa?

Trešais bloks. Stratēģija

Trešā daļa ir veltīta nodomiem un veidiem, kādā veidā tos ir iespējams sasniegt.
Viens no konferences īpašiem viesiem ir Tallinas Arhitektūras Bienales kurators, kurš prezentēs vīziju konkursa darbus. Tika panākts balanss starp reālas problēmas risinošo projektēšanu un vizionāru, uz nākotnes konteksta bāzētu pieeju.
Konferences galvenais viesis ir Kanādas pētniece  kura uzstāsies ar publisko lekciju „Kas ir mājokļa stratēģija?” Mēs uzzināsim, kāds potenciāls ir mājokļu vides reģenerācijai izmantotojot stratēģisku pieeju tautassaimniecības attīstībai, sabiedriskā labuma vairošanai un atvērtās pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai.

English version:

The conference is going to be divided into three parts. In the first part, various researchers will present their insights into the topic, trying to define problems of large housing estates in Riga. In the second, various design approaches will be presented answering the question how to tackle known problems strategically, programmatically, normatively or otherwise. Third part is devoted to strategy. If the first two parts are mostly for the professionals and academicians, third part is intended to reach the broader audience.