Aicinām studentus pieteikt referātus arhitekta Reinholda Šmēlinga populārzinātniskajā konferencē

Aicinām izvirzīt referātus Reinholda Šmēlinga populārzinātniskajā konferencē, ko šā gada 29. oktobrī organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. Konferences tēma – „Rīgas iedzīvotāju šodiena un nākotne pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas transformācijas iespējas un izaicinājumi”. Īpaši aicinām arhitektūras, pilsētplānošanas, pilsētekonomikas, pilsētpētniecības, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, urbānā dizaina, ainavu arhitektūras, funkcionālā dizaina un vides mākslas studentus.

Dalībai konferencē meklējam referātus par šādiem jautājumiem:

  • pilsētplānošanas definīciju un leksikona problemātika pilsētvidi aprakstošajā profesionālajā frazeoloģijā;
  • pētījums par Rīgas pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonu telpiskās vides kvalitātēm;
  • ārtelpas standarts – vadlīnijas un kritēriji;
  • revitalizācijas instrumenti pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos postpadomju valstīs;
  • saglabājamās pilsētvides vērtības daudzdzīvokļu namu mikrorajonos;
  • un citi jautājumi, kas atbilst pieteiktajai tēmai.

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.) iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 23. jūnijs.

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Konferences mērķis ir iniciēt tādas ilgtspējīgas, daudzveidīgas un iedzīvotājiem pievilcīgas arhitektūras attīstību Rīgas pilsētā, kura balstītos uz energoefektivitātes un dabas resursu taupības principiem. Konferences laikā ir plānots meklēt iespējas, kā sabiedrības un nozares profesionālās aprindas var atbalstīt tipisko mikrorajonu lokālo teritoriju kompleksu pielāgošanu mūsdienu funkcionalitātes, energoefektivitātes un estētikas prasībām, kā arī ieskicēt revitalizācijas ceļa karti.

Jautājumi, par konferenci adresējami Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktora vietniekam - arhitektūras projektu atbalsta virziena vadītājam Ilvaram Metniekam (el.pasts: ilvars.metnieks @ riga.lv; tel. +371 67026721)