02. Apr

Diskusijā tika apspriestas vairākas koncertzāles būvniecībai piemērotas vietas – alternatīvas AB dambim: Andrejosta un Andrejsala, Torņakalns, Uzvaras parks un Zinātņu akadēmijas kvartāls. Diskusijas pieraksts apkopo galvenos izteiktos viedokļus un sniedz ieskatu paustajā argumentācijā.

01. Apr

Otrdien, 2. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas arhitekta birojā notiks diskusija par piemērotām alternatīvām Nacionālās koncertzāles atrašanās vietas variantiem Rīgas centrā.

01. Mar

Lai no jauna iedzīvinātu ūdens satiksmi kā organisku Rīgas transporta sistēmas sastāvdaļu, nepieciešams prototipēt un rast risinājumu dažādiem jautājumiem, piemēram piestātņu infrastruktūras sakārtošana un uzturēšana, jaunu piestātņu izveide un tām piegulošo teritoriju labiekārtošana, kā arī pilotprojektu īstenošana pasažieru pārvadāšanā.
Piemērotākās vietas ūdens sabiedriskā transporta – kuģīša ieviešanai Rīgā ir Bolderājas, Daugavgrīvas, Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas apkaimes.

18. Jan

Otrdien, 29.  janvārī plkst. 18.00 Rīgas pielsētas arhitekta birojā notiks publiska diskusija ar Pilsētas arhitekta Gvido Prinča piedalīšanos.

Vietu skaits zālē ir ierobežots, tāpēc aicinām savu dalību reģistrēt pasākuma sociālo tīklu lapā: http://ejuz.lv/uicarh

14. Sep

Otrdien, 12. jūnijā, Rīgas pilsētas arhitekta birojā notika saruna par kuģu sabiedriskā transporta ieviešanu Rīgā.

14. Dec

Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ)  līdzfinansēts klimata pārmainām adaptācijas projekts ir līdz šim lielākais RPA "RPAB" veiktais pētījums . Šis projekts mums bija lieliska iespēja attīstīt  prasmes pētniecības projektu vadīšanā un pētījumu veikšanā, kā arī  nodibināt sadarbības tīklus pētniecības jomā. Darbs pie projekta tika uzsākts 2013. gada vasarā, noslēgts—2016. gada maijā.

13. Dec

Līvu  laukuma  vēsturiskās  ─  šobrīd  zudušās  apbūves  ─  izpētē apskatīta zudusī telpiskā, kvantitatīvā un vizuālā struktūra Līvu laukumā, t.sk. veikta vēsturisko ielu notinumu, fotogrāfiju un plānojuma analīze Līvu laukumam pieguļošajām ielām. Izpētes autors arhitekts Artūrs Lapiņš,  rasējumu  un modeļu sagatavošanā piedalījās arhitektūras  students  Mikus  Stašs.

RPA RPAB atbalsta trīs pētniecības aktivitāšu veidus: pilsētbūvniecības un arhitektūras teorētiskus darbus, pilsētvides kvalitātes empīrisko pētniecību un pētnieciskās projektēšanas studijas. Pilsētbūvnieciskās teorijas mērķis ir skaidrot terminus un metodoloģiju ar kuriem var kompetenti apspriest pilsētbūvnieciskas attīstības kvalitāti mutiskajā un rakstiskajā latviešu valodā. Empīriskās pētniecības mērķis ir veidot datu kopas un izvirzīt uz tiem balstītos secinājumus. Pētnieciskās projektēšanas mērķis ir rādīt pilsētbūvnieciskās attīstības priekšlikumus un pētīt to variantu kvalitāti.

13.novembrī RPA "Rīgas pilsētas arhitekta biroja" telpās notika diskusija par Krišjāņa Barona ielas vides dizainu.