Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas protokoli 2019

23. Apr

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdes 1. (101) protokols 2019. gada 23. aprīlī, kurā izskatīti publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma risinājumi (lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa 93”).