Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017.gadā

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.-2017.gadam (aktualizēts 2017.gadā)

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plāna izpildi Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs" 2016.gadā

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.-2017.gadam (aktualizēts 2016.gadā)

Pārskats par Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plāna izpildi Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 2015.gadā

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plāna izpilde Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 2014.gadā

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.-2017. gadam

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013. gadā

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” pretkorupcijas pasākumu plāns 2013. gadam