RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 29. novembrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

16.[27.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A.Sīlis, J. Dambis, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga, U. Kupča;
Būvvalde: A. Cinis, V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: R. Svētiņa; R. Krieviņš, U. Zanders, I. Bruzgule, M. Krūmiņš, M. Sleja; G. Didrihsons;
Pasūtītāju pārstāvji: U. Albins;
Plašsaziņas līdzekļi: K .Iļjinska – BNS, I..Drazdovska – Dienas bizness Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. 1. Darījumu iestādes jaunbūve Stacijas laukumā 1; attīstības priekšlikums,
  Projektētājs: birojs ”Depo projekts”,
  Pasūtītājs: SIA „Attīstības aģentūra”;
 2. 2. Bankas ēka Brīvības gatvē 275; skiču projekts,
  Projektētājs: „Arhitektes R.Svētiņas projekts,
  Pasūtītājs: Haiks Nikogosjans
 3. 3. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Mežaparkā Ezermalas ielā 49,
  Projektētājs: birojs „Didrihsons. Arhitekti”,
  Pasūtītājs: Jānis Valeika

Kolēģijas lēmums: 1. Darījumu iestādes [viesnīca, veikali, biroji vai veikali, biroji] jaunbūve Stacijas laukumā 1, Elizabetes un Satekles ielu stūrī; attīstības priekšlikums;
1.1. precizētais konkursa priekšlikums vērtējams kā interesants un kopumā atbalstāms un attīstāms kontekstā ar Kubu un Šāleru
-----------------
1.2. attīstot tālāk apjoma un fasāžu risinājumus:
1.2.1. saglabāt priekšlikumā iestrādāto principu, ka fasādes struktūras risinājums mainās atbilstoši funkcijai, ņemot vērā iespējamo funkciju izmaiņu,
1.2.2. novērst fasādes nervozo raksturu, skaidrāk akcentējot dzegas un kores līnijas un izvērtējot detaļu pārbagātības pielietojuma pamatotību
1.2.3. īpašu uzmanību pievērst priekšlikumā shematiski risinātajai apjoma fasādei gar dzelzceļu, kam būtiska nozīme perona telpas veidošanā
1.2.4. Rīgas perimetrālās apbūves tradīcijai raksturīgā stūra akcenta orientācija pilsētbūvnieciski pamatojama, forma veidojama izejot no ēkas kopapjoma, nesagraujot tā struktūru un atsakoties no detaļu daudzveidības
1.3. ieteikt izvērtēt iespēju vēsturiskas pārmantojamības vārdā iekļaut ēkas apjomā bij. Pasta debarkaderi
1.3. brandmūris, kā attīstīsies, ja nebūs viesnīcas funkcija
1.7. ieejām jāizriet no kopējās ielu kustību struktūras ?
1.4. skiču stadijā projekts izskatāms Būvvaldes padomes sēdē
1.5. Ieteikt Rīgas pilsētas būvvaldei iniciēt areāla [-----------] kopēja maketa izveidošanu, lai varētu izvērtēt ----------
1.6. Lūgt LAS un Rīgas pilsētas būvvaldi Žūriju protokolos paredzēt žūrijas kopīgam prēmēto darbu slēdzienam, vērtējumam 2. Bankas ēka Brīvības gatvē 275; skiču projekts,
2.1. Lūgt pasūtītājam izvērtēt iespēju :
2.1.1. mainīt zemes gabala attīstības funkciju, atsakoties no bankas funkcijas, jo:
- bankas funkcijai paredzētais divstāvu apjoms pēc augstuma neatbilst pilsētvides raksturam, kam jāveidojas atbilstoši Brīvības gatves kā pilsētas galvenās ielas statusam, neizejot no kvartālā esošās fiziski degradētās mazstāvu apbūves, kam nepiemīt ne vēsturiskās, ne arhitektoniskas vērtības
- bankas funkcijai atbilstošā ēkas konfigurācija nav tipoloģiski raksturīga vietas plānojuma struktūrai
- zemes gabala platība nedod iespēju nodrošināt nepieciešamo stāvvietu skaitu
2.2. ja pasūtītājs tomēr paliek pie bankas funkcijas, atrodot risinājumu stāvvietu skaita nodrošināšanai, būtu racionāli pamatus ielikt ar aprēķinu, ka perspektīvē apjoms paaugstināms līdz optimālajam 5 stāvu augstumam, atbilstoši perimetrālās apbūves principiem,
2.3. lūgt autoram izstrādāt fasādes risinājuma variantus, jo piedāvātais fasādes risinājumam ir dekonstruktīvs, brūkošs raksturs – nav vides kontekstā, aplikatīvs paņēmiens, kas neatbilst iekšējai struktūrai. Īpašam tēlam jābūt organiskam pret iekšējo telpu un blakus esošo vidi, pretenciozs, fasāde par nervozu, neiet kopējā struktūrā, autoram ir pienākums pret pilsētu, pieticība var nākt par labu, dekoratīvs paņēmiens – vai der solīdai bankai – tēls neatbilst saturam.
2.7. atbilstoši kolēģijas ieteikumiem koriģētu skiču projektu izskatīt būvvaldes sēdē 3. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Mežaparkā Ezermalas ielā 49,
3.1. Uzteicama pasūtītāja vēlme atjaunot Mežaparka ēkas vēsturisko veidolu pēc E. Kupfera 1907. gadā izstrādātajiem projekta materiāliem, likvidējot daudzos nekvalitatīvos uzslāņojumus, kas veikti pēc ugunsgrēka pēckara gados un atjaunojot apjoma proporcijas, materiālu un detaļu kultūru un kvalitāti
3.2. Ņemot vērā, ka rekonstrukcijas projekts paredz ēkas vēsturiskā veidola atjaunošanu, piekrist, kā izņēmumam, apbūves intensitātes rādītājam 26% pieļaujamo 20% vietā, kas radies paredzot izmantot bēniņu stāvu, nemainot tā apjomu.
3.3 Jumta izbūvju logu formu un izmērus paredzēt atbilstošus jumta formas raksturam un lomai ēkas apjoma kopējā kompozīcijā
3.4. Ieteikt Pilsētas attīstības departamentam iestrādāt Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumos punktu, ka analogos gadījumos, kad sakarā ar bēniņu stāva izmantošanu vēsturiskajās ēkās apbūves blīvums pārsniedz pieļaujamo, lēmumu par tā pieļaujamību pieņem VKPAI un RPAN, izvērtējot piedāvājuma arhitektūras kvalitātes.

E.Bērziņš
A. Kronbergs
A.Sīlis
J. Dambis
J. Dripe