RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 11. oktobrī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

14.[25.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A.Sīlis, P. Strancis, J.Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, M. Gailis, J. Domburs, M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Būvvalde: V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : D. Zalāne, A.Roķis, A.Jansone, T.Tovstuļaks;
Pasūtītāju pārstāvji: A.Čiževskis, I.Stepanovs, A. Molders;
Plašsaziņas līdzekļi: K.Iļjinska – BNS, I. Martinsone - LAM, A.Riekstiņa – Diena; Sēdi vada: J.Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā [skiču projekts] - atkārtoti
    Tirdzniecības un biroju komplekss Grostonas ielā, 1
    Pasūtītāji: SIA „Kates centrs” un SIA „Irbis A”
    Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”;

Kolēģijas lēmums: 1. Daudzfunkcionāla ēka Sporta ielā [skiču projekts] – atkārtoti.
1.1. Atzīmēt, ka projekta priekšlikuma arhitektoniski telpiskā kompozīcija ieguvusi pozitīvu attīstību atbilstoši kolēģijas 25.01.2007 sēdes lēmumam – variēti apjomu augstumi un fasāžu risinājumi atbilstoši katra apjoma konkrētai funkcijai;
1.2. Tālākā projekta attīstībā:
1.2.1. pilnveidojams ēku pirmo stāvu arhitektoniskais risinājums, t.sk. izvērtējot garāžu apjomu daļās pielietoto vertikālo elementu robusto raksturu;
1.2.2. meklējami arhitektūras detaļu elementi pārejai no ēku apjomu apaļās formas uz jauno „lāses” formu un jaunās formas pilnveidošana, lai likvidētu radikālo kontrastu ar atšķirīgo apaļās formas estētiku;
1.3. Pilnveidojama publiskās ārtelpas kvalitāte, ievērtējot tai skaitā, ka pasākumu laikā arēnā „Rīga” un olimpiskajā sporta centrā kvartāla teritoriju var aptvert intensīvas gājēju un auto transporta plūsmas [biroju „Nams”, „Arhis” un „8am” izstrādātajā visa Skanstes ielas rajona skicē Grostonas iela plānota kā gājēju koncentrācijas iela – bulvāris]:
1.3.1. pārskatāms pagalma zonējums un plānojuma struktūra, veidojot racionālu ceļu izvietojumu, atdalot iekšējā tranzīta ceļus, panākot prioritāti gājējam un integrējot pagalmu pieguļošo teritoriju plānojuma struktūrās [apbūves gabals ar sabiedrisku ēku ZA daļā];
1.3.2. pilnveidojams pagalma telpiskais modelis, panākot intimitātes – privātas telpas izjūtu, izvērtējot „ekrānu” veidošanu pret apkārtējām ielām un ņemot vērā 3 stāvu garāžu apjomu nesaderību ar bērnu rotaļu laukumu konkrēti un iekšpagalma vidi kopumā;
1.3.3. ievērtējams mazo arhitektūras formu, tēlniecības un dizaina elementu pielietojums;
1.3.4. izstrādājama Sporta un Grostonas ielas stūra [pašreiz DUS teritorija] telpiskās attīstības koncepcija;
1.4. Koriģēto skiču projektu izskatīt Būvvaldes padomes sēdē;
1.5. Atzīmēt kolēģijas padomnieka J.Krastiņa īpašo viedokli, ka pilsētas teritorijas plānojuma līdz 14 stāviem pieļautā apbūve apskatāmajā teritorijā, kontekstā ar blakusesošajiem RVC perimetrālās apbūves kvartāliem, nav pilsētbūvnieciski pamatots risinājums;
1.6. Lūgt pilsētas attīstības departamentu uzņemties likumdošanas iniciatīvu, virzot jautājumu par grozījumiem aizsargjoslu likumā attiecībā uz iespēju iebūvēt DUS ēku apjomos.

E. Bērziņš
A. Sīlis
P. Strancis
J. Dripe