RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 6. septembrī
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

11.[22.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, E. Bērziņš, J. Dambis, S. Ņikiforovs, P. Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, M. Gailis;
Īpaši aicinātas amatpersonas: E. Krastiņš;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A.Cinis, V. Brūzis;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale;
Projektēšanas biroju pārstāvji :G. Schaller, Ch. Mischke, N. Pavārs, B. Deslandes, A. Rusina, M. Malahovskis, V. Ugrimovs, E. Pētersone;
Pasūtītāju pārstāvji: A. Mariņuks;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – Diena, K.Iļjinska – BNS Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Daudzfunkcionāls darījumu komplekss – „Symbiotic Tower”, Balasta dambis 1, skiču projekts,
  Projektētājs: GmbH „SCHALLER ARCHITEKTEN”,
  Pasūtītājs: SIA „DAM Property Investments”;
 2. Grozījumi Ķīpsalas detālplānojuma teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura ielu, 1. redakcija,
  Projektētājs: SIA „Damsijas”,
  Pasūtītājs: SIA „ Māris Gailis un partneri”;
 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar tirdzniecības centru A.Saharova un Pļavnieku ielas stūrī, skiču projekts,
  Projektētājs: SIA „LPL”,
  Pasūtītājs: Oskars Regža;
 4. Viesnīcas projekts Elizabetes ielā 71/73 - informatīvi,
  Projektētājs: arhitektu biroji „NAMS” un „ARCHItrāvs”,
  Pasūtītājs: Linstow International.

Kolēģijas lēmums: 1.Daudzfunkcionāls darījumu komplekss – „Symbiotic Tower” Balasta dambis, 1 skiču projekts:
1.1. Kompleksa kopapjoma kompozīciju vērtēt atzinīgi un atbalstīt tālākai projektēšanai, iesakot izvērtēt divu vienāda augstuma apjomu pielietojuma pamatotību ZA pusē pie jahtkluba;
1.2. Īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas kvalitātei, realizējot pieejamības principu:
1.2.1. Āgenskalna līča krastmalu veidot kā kopīgas promenādes sastāvdaļu - telpiski un arhitektoniski vienotu ar blakusesošo zemes gabalu attīstību;
1.2.2. apjoma augšējos līmeņos paredzēt publiski pieejamas skatu platformas;
1.2.3. teritorijas plānojumā panākt lai auto plūsmas nešķērso gājēju plūsmas. 2. Grozījumi Ķīpsalas detālplānojuma teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura ielu, 1.redakcija:
2.1. Atbalstīt ieceri teritorijas attīstībai noteikt perimetrālas apbūves raksturu ar tam atbilstošajiem apbūves rādītājiem. 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar tirdzniecības centru A.Saharova un Pļavnieku ielas stūrī, skiču projekts:
3.1. Ieteikt izstrādāt jaunu atšķirīgu apjoma risinājumu, izmantojot priekšnoteikumus, ko diktē zemes gabala īpatnējā trīsstūra forma;
3.2. Ja minētais ieteikums nav pieņemams, piedāvātais apjoma risinājums koriģējams, atsakoties no noapaļotajām formām, kas svešas esošajai pilsētvidei un izmantojot relatīvi vienkāršas taisnleņķa formas;
3.3. Skiču projektu izvērtēt būvvaldes padomes sēdē 4. Viesnīcas projekts Elizabetes ielā 71/73 - informatīvi:
4.1. Akceptēt apdrukas paņēmiena pielietojumu, lai iegūtu dažādas tonalitātes stiklojumu optimālai fasādes ritma panākšanai, ar noteikumu ka
4.1.1. tiek saglabāta stikla caurredzamība;
4.1.2. tiek garantēta apdrukas tehnoloģiskā un mākslinieciskā kvalitāte;
4.2. Atkārtoti izvērtēt apdrukas risinājumu projekta realizācijas laikā.

A. Sīlis
A. Kronbergs
E. Bērziņš
J. Dambis
S. Ņikiforovs
P. Strancis
J. Dripe